Sökning: "Vanor"

Visar resultat 1 - 5 av 670 uppsatser innehållade ordet Vanor.

 1. 1. Normvärden för vuxna och ungdomar samt utvärdering av NOT - Nordiskt Orofacialt Test

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Holmberg; Daria Hasselberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :orofacial funktion; NOT; normvärden; ungdomar; vuxna; orofacial function; NOT; normative data; adolescents; adults;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to provide normative data for NOT (the Nordic Orofacial Test). NOT is an extensive test and gives a thorough assessment of the orofacial functions. Two age groups with 20 participants each were examined, one with adults (ages 20-39) and one with adolescents (ages 11-14). LÄS MER

 2. 2. Två ParalLella pandemier : En kvantitativ studie om fysisk aktivitet och stillasittande vanor före samt under Covid-19-pandemin.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nawar Arouk; [2021]
  Nyckelord :activity; Covid-19; inactivity; pandemic; physical; sedentary; aktivitet; Covid-19; fysisk; inaktivitet; livsstil; pandemin; stillasittande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet och stillasittande är två av de främsta riskfaktorerna för försämrad hälsa och det sist nämnda betraktas som en pandemi. I Mars 2020 deklarerades spridningen av Covid-19 som en pandemi. LÄS MER

 3. 3. Influencers, barnarbete och en likeandepublik : En kvantitativ enkätstudie om uppfattningen och inställningen bland svenskar gällandebetalda samarbeten på sociala medier där barn medverkar

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Axelsson; Karin Eriksson; Amadeus Jahnson; [2021]
  Nyckelord :Sponsored collaborations; social media; children; influencers; generations; Betalda samarbeten; sociala medier; barn; influencer; generationer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur svenskar ser på att barnmedverkar i betalda samarbeten på sociala medier, där influencers får betalt av företag för attmarknadsföra produkter tillsammans med sina barn. Det är en kvantitativ undersökning somgenomfördes med enkäter som skickades ut till grupper utifrån generation, kön ochfamiljesituation. LÄS MER

 4. 4. Grön Köpintention under en Kris : En kvantitativ undersökning om konsumenter bosatta i Sverige under pågående Covid-19 kris

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Facca; Linn Persson; Madeleine Rosendahl; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Green purchase intention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; sociodemography; Kris; Grön Köpintention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; Sociodemografi;

  Sammanfattning : Frågeställning: I vilken utsträckning finns det samband mellan konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention under en pågående kris? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention gentemot livsmedel under en pågående kris. Detta för att klargöra och analysera, samt ge en ökad förståelse kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. Läsning - en kvinnlig företeelse? : En studie om högläsningsvanor i relation till elevers attityd kring läsning ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Vendela Bergfors; Sofia Pihlblad; [2021]
  Nyckelord :Didaktik Genus Läsattityder Högläsning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är att undersöka läsvanor och attityder utifrån ett genusperspektiv. Detta genom undersökning av högläsningvanor hos vårdnadshavare till barn i två utvalda F-3 klasser. LÄS MER