Sökning: "Vaporel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Vaporel.

 1. 1. Systemstudie av småskalig ångbaserad kraftvärme.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Fredrik Björnberg; [2006]
  Nyckelord :Vaporel; flashbox; ångpanna; ångturbin; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar två konkurrerande koncept för småskalig kraftvärme, där skillnaden mellan koncepten är metoden för att framställa ånga. - Vaporel, en teknik där mättad ånga produceras i en s k "flashbox" av mättat vatten från en hetvattenpanna. LÄS MER

 2. 2. Småskalig elproduktion i Arvika

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

  Författare :Niklas Pettersson; Nils Eriksson; [2006]
  Nyckelord :flashbox; district heating; electric power production; Elproduktion; fjärrvärme; flashbox;

  Sammanfattning : Arvika Fjärrvärme AB, a district heating company from Arvika, today cover 74 % of their total energy production with biofuel wich runs a 16 MW bioler giving process water at saturated liquid state.In recent years Vaporel AB has introduced a new tecnique that gives an external generation of steam after boilers. LÄS MER