Sökning: "Varaktiga konkurrensfördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Varaktiga konkurrensfördelar.

 1. 1. ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caisa Erixon; Mohammad Khalil; Hanna Nyremo; [2019]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIO; Dynamiska kapabiliteter; ICA-handlare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. LÄS MER

 2. 2. Intellectual capital measurement practices in the Swedish banking sector : An explorative study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Max Nordmark; [2017]
  Nyckelord :intellectual capital; IC; banking sector; Swedish banking sector; intangible assets; intangibles; resource-based view; legitimacy theory; differentiation; intellektuellt kapital; IC; banksektor; svenska banksektorn; immateriell tillgång; resursbaserad teori; legitimitetsteori; differentiering;

  Sammanfattning : Ever since its conception, Intellectual Capital has undergone substantial transformation both in terms of its general definition and its prevalence in external reports. Although consistently focusing on intangibles, over time, intellectual capital has become an area focused on intangibles in accordance with the basic principles of the Resource-Based View regarding how assets can be used to acquire sustainable superior performance. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med miljövänliga förpackningar som resurs : En kvalitativ studie inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Isabell Ekberg; Jessica Jarosz; [2017]
  Nyckelord :sustained competitive advantage; VRIN; environmentally friendly packaging; FMCG; packaging for competitive advantage; RBV; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIN; Miljövänliga förpackningar; Dagligvaruhandeln; Konkurrenskraftiga förpackningar; RBV;

  Sammanfattning : Att vara lönsam är en förutsättning för företags långsiktiga överlevnad. Samtidigt blir det generellt sett allt hårdare konkurrens och antalet konkurrenter ökar ständigt. Företag behöver således hitta sätt för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Vad doktorn ordinerar - under huden på varaktiga konkurrensfördelar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Johansson; Amelie Karlsson; Mette Härning-Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Dynamiska kapabiliteter; Resursförändringar; Nätverkseffekter; Virtuell primärvård; Digitalisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how new digital industries are able to create dynamic capabilities. In order to investigate this, the study focuses on network effects’ possible impact on changes in resources, which are two theories within the field of Strategic Management that we wish to combine... LÄS MER

 5. 5. Jakten på varaktiga konkurrensfördelar - en fallstudie om Daniel Wellington AB och sambandet mellan strategiska resurser och varaktiga konkurrensfördelar

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Hjalmtyr Edvard Daregård; Jacob Skragge; [2015]
  Nyckelord :VRIO-framework; Strategy; Strategic capabilities; Resource-based view; dynamic capabilities;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify and analyze how resource-based strategic choices can create can create sustainable competetive advantages. The study examines whether Daniel Wellington has competitive advantages and how those in that case have been achieved. LÄS MER