Sökning: "Varannandagsfasta"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Varannandagsfasta.

  1. 1. Varannandagsfasta: en effektiv strategi för bättre hälsa? : En litteraturstudie om varannandagsfastans effekt på kroppsvikt samt kardiovaskulära riskfaktorer

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Saglamoglu Sara; [2020]
    Nyckelord :Varannandagsfasta; viktnedgång; kranskärlssjukdom; LDL; HDL; triglycerider; blodtryck;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett av de största hälsoproblemen runt om i världen. Vid fetma och övervikt ökar risken för olika sjukdomar, bland annat kranskärlssjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar var den främsta dödsorsaken världen över år 2016. LÄS MER