Sökning: "Vardagligt Liv"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Vardagligt Liv.

 1. 1. Livet efter en hjärtinfarkt : Patientens livskalité och återhämtning efter hjärtinfarkten - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Felicia Olsson; Anna Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Livskvalité; Patient; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt tillhör idag en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och räknas till en av de främsta dödsorsakerna världen över. Att överleva en hjärtinfarkt är numera vanligt förekommande och resulterar i att sjuksköterskor kommer möta fler hjärtinfarktpatienter. LÄS MER

 2. 2. “Det var första gången jag märkte att jag gjorde på ett annat sätt” : En kvalitativ och deskriptiv studie om upplevelsen av en internetbaserad stresshanteringskurs utifrån CFT hos vård- och omsorgspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tilda Widegren; Ludvig Wärnsten; [2021]
  Nyckelord :stress management; care and nursing staff; Compassion-focused Therapy CFT ; course experience; internet-based course; stresshantering; vård- och omsorgspersonal; Compassionfokuserad terapi CFT ; kursupplevelse; internetbaserad kurs;

  Sammanfattning : Vård- och omsorgspersonal påverkas i dagsläget av hög stressrelaterad ohälsa, samtidigt som få interventioner implementeras för att hantera det. Studiens syfte var att utforska vård- och omsorgspersonals upplevelse av en internetbaserad stresshanteringskurs utifrån compassionfokuserad terapi med fokus på kursens genomförbarhet och hur den påverkat hantering av arbete och vardagligt liv. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ida Lindgren; Isabella Olsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; IBD; inflammatory bowel disease; nursing; women.; IBD; inflammatorisk tarmsjukdom; kvinnor; omvårdnad; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom räknas som en folksjukdom i Sverige. Tillstånden drabbar oftast personer i ett tidigt skede av livet och symtomen kommer i skov. LÄS MER

 4. 4. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lina Sjölin; Mustafa Gholami; [2021]
  Nyckelord :Inflammatory bowel diseases; Crohns disease; Ulcerative colitis; experiences.; Inflammatorisk tarmsjukdom; Crohns sjukdom; Ulcerös kolit; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatoriska tarmsjukdomar är samlingsnamnet för Crohns sjukdom och Ulcerös kolit. Insjuknandet sker i 20–30 års ålder och sjukdomen är vanligast i västvärlden. Skillnaden mellan varianterna är lokalisation, symtom och riskfaktorer. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av hur smärta vid sjukdomen endometrios inverkar i det vardagliga livet : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Veronika Gustafsson; Linda Andersson; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; smärta; upplevelse och vardagligt liv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 250 000 kvinnor lever med sjukdomen endometrios i Sverige. Sjukdomen är kronisk och är i ständig förändring. Sjukdomen kan antas leda till att menstruationsblod och livmoderslemhinna läcker ut via äggledarna och får fäste i omkringliggande organ. LÄS MER