Sökning: "Vardagspolitik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Vardagspolitik.

 1. 1. KÖNSSTEREOTYPER I DEN POLITISKA VARDAGSRAPPORTERINGEN, FINNS DE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Alsterholm; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stereotypifiering; Könsstereotyper; Könsroller; Vardagspolitik; Medieporträttering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur media porträtterar manliga och kvinnliga ministrar i vardagspolitiken. Uppsatsen tar avstamp i tidigare studier om medial framställning av manliga och kvinnliga politiker i samband med politiska skandaler, eller då politiker utsätts för stark medial uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. Vardagspolitik bland Kinesiska Migrantarbetare : en fallstudie av den kinesiska migrantarbetartidningen Jiemei Miyu (姐妹密语) (Vackra Ord bland Systrar)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Josefine Willander; [2008]
  Nyckelord :Social Sciences; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this thesis the author examines a group of Chinese migrant workers own views on their working and living conditions. The questions related to working and living conditions that the migrant workers particularly discuss by themselves, and this thesis relies on are work-related injuries, loneliness, collectivity and labour legislation. LÄS MER