Sökning: "Varför lever vi inte"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Varför lever vi inte.

 1. 1. Fritidshemmens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Schädlich; Jenny Andersson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; corona; rekreation; relationer; struktur; aktiviteter; lärmiljö och utmanande barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vårdnadshavares, pedagogers och rektorers uppfattningar om verksamheten i fritidshem. Med våra erfarenheter kan vi se brister i verksamheten och att barns deltagande i fritidshemsverksamheten varierar, samt påvisar brister i miljön för de elever som behöver förutsägbarhet och struktur. LÄS MER

 2. 2. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 3. 3. Manipulering av bildhastighet och dess känslomässiga påverkan på tittarupplevelse vid olika format

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :William O'Grady; Emil Währme; [2023]
  Nyckelord :motion pictures; film; tv; video; viewer perception; HFR; frame rate; frame interpolation; motion smoothing;

  Sammanfattning : Frame rate is a fundamental element of creating the illusion of movement in video based media. For almost a century film has been produced in agreement with a standard frame rate of 24 frames per second, originally established due to technical limitations. LÄS MER

 4. 4. Att använda maskininlärning som försvar mot desinformation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Felix Rundquist; [2023]
  Nyckelord :maskininlärning; maskininlärningsalgoritmer; desinformation; fake news; maskininlärningsalgoritmers effektivitet;

  Sammanfattning : Desinformation, eller fake news som det kallas i vissa sammanhang, är ett problem som i samband med internet blivit allt större. Vare sig det gäller politiska val, falska påståenden om Covid-19 eller krigspropaganda så lever vi idag i vad vissa kallar för en infodemi. LÄS MER

 5. 5. Grönplanens roller och innehåll: Implementering och inflytande i den fysiska planeringen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC); Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Liv Ragnarsson; [2023]
  Nyckelord :green planning; nature-based solutions; green infrastructure; climate adaption; spatial planning; ecosystem-based adaption; climate regulation; grönplan; fysisk planering; grönplanering; naturbaserade lösningar; klimatanpassning; ekosystemtjänster; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, municipalities play a decisive part in the spatial planning due to their plan monopoly. Green infrastructure can be applied in spatial planning to reduce the effects of several societal challenges, such as loss of biodiversity and climate change. LÄS MER