Sökning: "Variable Pay"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Variable Pay.

 1. 1. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 2. 2. French Riviera short term accommodation: analysis and comparison of price determinants using Airbnb and Booking.com data

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Augustine Le Du; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay looks at the price determinants of short-term accommodations in the French Riviera. The paper approach is to compare the private accommodations market using Airbnb and hotel market using booking.com, to see if those two accommodations types have similar price determinants. LÄS MER

 3. 3. Kundanpassningsprocessen : Hur en produktkonfigurator påverkar kundens betalningsvilja inom hemelektronikbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Skoglund; Sinan Özumagi; [2020]
  Nyckelord :Mass-customization; product configurator; mass customization process; perceived values; consumer behaviour; consumer electronics; Kundanpassning; produktkonfigurator; kundanpassningsprocessen; hemelektronik; upplevda värden; kundbeteende;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to test which values from the mass customization process that affect the willingness to pay for products in the consumer electronics industry. Method: We have used a quantitative method with a deductive approach. LÄS MER

 4. 4. Moderna betalningsmetoder : en studie om avgiftsfri faktura och dess påverkan på konsumenters köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paula Milovac; Emelie Ericsson; Matilda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Invoice; Credit Konsumtion; Consumer behavior; Buying decision; Faktura; Kreditkonsumtion; Köpbeslutsprocessen; Påverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur betalningsmetoden avgiftsfri faktura påverkar unga konsumenters köpbeslut inom den svenska e-handeln. Studien skallförtydliga hur de påverkande faktorerna inverkar i de olika stegen avköpbeslutsprocessen samt belysa de för- och nackdelar som kan uppstå vidanvändningen av avgiftsfri faktura. LÄS MER

 5. 5. What affect the auditor independence in appearance? : from the perspective of the clients

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Kristensson Lovisa; Khan Waqas; [2020]
  Nyckelord :Independence in appearance; auditor independence; client; audit;

  Sammanfattning : It is important for an auditor to be independent both in mind and in appearance. The independence of the auditor is important for the trustworthiness of the auditor. Independence in appearance is the focus of this study and is how independent the auditor appears to be from the perspective of other stakeholders. LÄS MER