Sökning: "Varmvattencirkulationssystem vvc"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Varmvattencirkulationssystem vvc.

  1. 1. Energikartläggning inom kvarteret Körsbäret i Växjö

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

    Författare :Erixon Filip; Svensson Viktor; [2014]
    Nyckelord :Varmvattencirkulationssystem vvc ; energikartläggning; mätpunkter; värmeförluster; vattenvolym; temperaturminskning;

    Sammanfattning : I studien jämförs värmeförluster och vattenförbrukning mellan ett horisontellt och ett vertikalt varmvattencirkulationssystem (vvc-system). I studien ges även ett förslag på hur en energikartläggning kan utföras med hjälp av mätning. LÄS MER