Sökning: "Varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 2445 uppsatser innehållade ordet Varumärke.

 1. 1. Hållbar produktutveckling. Vilka metoder och verktyg kan företag använda vid hållbar produktutveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Frisk Jonsson; Kevin Karlsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :Hållbar produktutveckling; livscykelanalys; trade-offs; utmaningar med implementering av SPD;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker metoder och verktyg för att arbeta med Sustainable Product Development (SPD) genom analys av empiriska data från intervjuer med företagsrepresentanter och forskare inom produktutveckling. Analysen visar att Life Cycle Assessment (LCA) erkänns som ett värdefullt verktyg inom SPD för att bedöma och förbättra hållbarhetsaspekterna i produkter. LÄS MER

 2. 2. KLAR(N)A? FÄRDIGA? SMOOOTH. En retorisk analys av Klarnas kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Mohn; Hedda Seebass Svensson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Varumärke; positionering; differentiering; kändisar; retorik;

  Sammanfattning : Executive summary Klarna is a Swedish fintech company founded in 2005 by three students at the Stockholm School of Economics. The company's aim was to make it safer and easier for people to shop online. Today, Klarna's overall goal is still to make online payments simple, secure and flexible. LÄS MER

 3. 3. Vad har hänt med vår vackra sport? En studie om sport som maktpolitiskt medel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Svendberg; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under flera år har vi tittat på hur länder tvättar sin smutsiga byk offentligt genom att anordna sportevenemang. Qatar, Ryssland och Kina är bara några exempel på skurkstater som arrangerat större sportevenemang de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Vikten av att säkra och skydda ett varumärke .En kvalitativ studie kring säkerhet och skydd av ett varumärke och dess påverkan på företagets varumärkeskapital i dagens digitala värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elvira Bakteman; Tilda Simson; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Vad innebär detta för mig?" : En kvalitativ studie om anställdas uppfattning av den kommunicerade varumärkesidentiteten vid ett varumärkesbyte.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; Mathilda Flyrin Engman; [2023]
  Nyckelord :Internkommunikation; Varumärkesidentitet; Varumärkesbyte; Uppköp; Kärnvärden; Meningsskapande; Intervju; Anställda;

  Sammanfattning : Anställda som identifierar sig med företagets varumärkesidentitet är enligt tidigare forskning nyckeln till ett starkt varumärke. Ett varumärkesbyte innebär ett psykologiskt uppbrott där den anställda kan hamna i en identitetskris. LÄS MER