Sökning: "Varumärken musik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Varumärken musik.

 1. 1. Artistens entreprenörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ardalan Azadi; [2018]
  Nyckelord :Frilansmusiker; Artist; Marknadsföring; Entreprenör; Musikbranschen;

  Sammanfattning : Teknikens utveckling och kommersialiseringen av internet har förändrat musikindustrins spelplan. Numera är artister inte lika beroende av skivbolag som finanserar dyra studiotimmar med mera utan kan själva åstadkomma en hög inspelningskvalitet med billigare utrustning. LÄS MER

 2. 2. Varumärket i melodi : En studie om designad musik och dess påverkan på varumärkesassociationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bergkvist; Sara Westfahl; [2018]
  Nyckelord :designad musik; sinnesmarknadsföring; varumärkesassociationer; organisationsassociationer; varumärkespersonlighet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar hur designad musik påverkar varumärkesassociationer, utifrån aspekterna organisationsassociationer och varumärkespersonlighet. Teorier kring sinnesmarknadsföring, varumärkesassociationer samt analysmodellen Stimuli-Organism-Respons, är underlag för studien. LÄS MER

 3. 3. Två sidor av sociala medier : En kvantitativ och kvalitativ studie av vad två företag publicerar på Facebook och vad ett urval av följare tycker om innehållet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elisabeth Hasselström; Jenny Pira; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; Spotify; H M; mixed method; fenomenografi; innehållsanalys; relationship marketing; Facebook; varumärken; följare; kundbeteende; marknadsföring;

  Sammanfattning : A lot of today’s marketing have moved to social media-platforms, especially Facebook. But how do companies use this media to communicate to their customers? And what does the customers who follow the companies on Facebook feel about the content being published?The purpose of this study is to get a better understanding on what two large companies, H&M and Spotify, publish on Facebook and to find out what their followers perception of the content is. LÄS MER

 4. 4. Konserter bortom storstaden : En studie om arrangörer i Skaraborg som arrangerar rock- och popkonserter för ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Marcus Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :Konsert; Arrangör; Skaraborg; Landsbygd; Musik; Ungdomar;

  Sammanfattning : ”Konserter bortom storstaden, en studie om konsertarrangörer i Skaraborg” ”Concerts beyond the big city, a study of concert organizers in Skaraborg” Syftet med denna studie är att undersöka hur musikarrangörer arbetar med rock- och popkonserter för målgruppen ungdomar och unga vuxna inom ett avgränsat geografiskt område i Sverige. För att göra detta gjordes intervjuer med tre arrangörer från tre konsertverksamheter i Skaraborg. LÄS MER

 5. 5. Music Branding : Varumärkens kommunicerande toner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Vida Amini; [2013]
  Nyckelord :Music Branding; musik; artist; kommunikation; image; varumärken; profilering;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig i kommunikationens värld där det konstant byggs nya varianter av kommunikationsmedel. Music branding är ett kommunikationsmedel med musik som sitt verktyg. Med sin emotionella kraft används music branding av företag för att marknadsföra och bilda varumärken. LÄS MER