Sökning: "Varumärken"

Visar resultat 1 - 5 av 1242 uppsatser innehållade ordet Varumärken.

 1. 1. Limited edition : En kvalitativ studie om Limited editions påverkan på konsumenters upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Daniel Birgersson; [2022]
  Nyckelord :Knapphetsprincipen; Unikhetsteorin; Kognitiv dissonans; Begränsad upplaga; Limited edition; Köpupplevelse;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Hur uppfattar konsumenter Limited edition ur ett kognitivt dissonansperspektiv? Hur uppfattar konsumenter Limited edition ur ett Knapphetsperspektiv? Hur uppfattar konsumenter Limited edition ur ett Unikhetsperspektiv? Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur artificiellt skapad brist påverkar konsumenters upplevelser. Metod: I denna studie har en kvalitativ metod använts i form av fokusgrupper. LÄS MER

 2. 2. Data är det nya guldet - men vad är riskerna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Skagerholm; Markus Anderberg; Johanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Data collection; Perceived risk; Consumer impact; Big Data; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Data är det nya guldet - men vad är riskerna? Seminariedatum: 2022-01-13 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Markus Anderberg, Johanna Sandberg och Alexandra Skagerholm Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Datainsamling, Upplevd risk, Konsumentpåverkan, Big data, Marknadsföring. Forskningsfråga: Vad påverkar konsumenters upplevda risk till företags datainsamling? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter upplever risk vid företags datainsamling och på så sätt bidra till den befintliga forskningen som finns inom datainsamling och risk. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföringens roll i sociala medier och dess effekt på kvinnliga millennials köp av hudvårdsprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andrey Parominskiy; Sarah Younes; [2022]
  Nyckelord :Social media marketing; Influencer marketing; Millennial women; Skincare industry; Social media engagement behavior; Purchase frequency; Hudvårdsindustrin; Beteende på sociala medier; köpfrekvens;

  Sammanfattning : Aim: In connection with digitalization, companies have increased their use of social media marketing and influencer marketing. Thanks to this, the skincare industry has had a magnificent effect on its sales, where millennial women are a strong target group for its digital marketing. LÄS MER

 4. 4. Syns man så finns man : En studie om reklamfilmens påverkan på artistens personliga varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alexander Palmér Guiance; [2022]
  Nyckelord :sell out; image; reklamfilm; reklammusik; personligt varumärke; artist;

  Sammanfattning : Denna studie belyser effekterna på musikartisters personliga varumärken i samband med att artisternas musik finns med i reklamfilm. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer med ett antal musikartister med olika erfarenhet och framgång som upplåtit sina verk till reklamfilm. LÄS MER

 5. 5. Idrottares varumärke på Instagram : En kvalitativ, retorisk analys av svenska idrottsprofilers varumärkesbyggande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Ludwig Strömsten; [2022]
  Nyckelord :Sports; gender; social media; Instagram; stereotypes; brand; rhetoric; visual rhetoric; Idrott; genus; sociala medier; Instagram; stereotyper; varumärke; retorik; visuell retorik;

  Sammanfattning : Sociala medier är en viktig plattform för organisationer och individer när det kommer till att bygga ett varumärke. Genom att strategiskt planera sin kommunikation kan bland annat politiker, filmstjärnor och idrottare bygga upp sina personliga varumärken för att skapa relationer med sina följare. LÄS MER