Sökning: "Varumärkeskännedom"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Varumärkeskännedom.

 1. 1. Köpbeteende hos studenter gällande val av laptop : Varumärkeslojalitet och påverkan av referensgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Kedmark; Adam Tewodros; [2022]
  Nyckelord :Laptops; Consumer behaviour; Brand loyalty; Brand awareness; Reference groups; Word of mouth; Perceived quality; Laptops; Konsumentbeteende; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskännedom; Referensgrupper; Word of mouth; Upplevd kvalité;

  Sammanfattning : This study examines students in Sweden between the ages of 20-30 and examines their purchasing behaviour regarding choice of laptops. This paper will study the effects of brand loyalty and reference group and how it affects the consumers choice of brand. This study uses a qualitative method to gather information. LÄS MER

 2. 2. Hur digital innehållsmarknadsföring utformas vid marknadstillväxt : En kvalitativ studie om särdrag i digital innehållsmarknadsföring gentemot företag på en växande marknad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Fredholm; Lawa Rad; [2022]
  Nyckelord :Digital innehållsmarknadsföring; företag-mot-företag; digitala kanaler; låneförmedling; växande marknad; marknadsutformning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur digital innehållsmarknadsföring utformas på en växande företag-mot-företag marknad i syfte att få en större förståelse för särdrag och utformning i detta specifika sammanhang. Vidare studerades implikationer angående möjligheten att digital innehållsmarknadsföring kan hjälpa företag som riktar sig mot andra företag att växa och ta marknadsandelar. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER

 4. 4. Att göra som alla andra men ändå sticka ut?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olivia Kroon Josefsson; Tilda Thingvall; [2022]
  Nyckelord :influencer marketing; social media; brand credibility; risk; media noise.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: This bachelor thesis aims to study how fashion companies in Sweden work with influencer marketing as a tool to strengthen their brand awareness and credibility in social media, and their view on difficulties and risks with the strategy. By investigating the subject we aim to contribute to the knowledge of how companies in the fashion industry can use influencer marketing to strengthen their brand as well as bringing awareness to the challenges with the strategy in conjunction to the strenghts. LÄS MER

 5. 5. Varumärkeskommunikation via logotyper : en studie om designelementens påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emilia Berglund; Alexandra Wikström; Mikaela Ljungkvist; [2022]
  Nyckelord :Brand communication; Logotype; Design element; Color; Symmetry; Shape; Font; Brand positioning; Varumärkeskommunikation; Logotyp; Designelement; Färg; Symmetri; Form; Typografi; Varumärkespositionering;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen och digitaliseringen har resulterat i en hård konkurrens på marknaden. För att ett företag ska lyckas driva igenom sitt budskap till potentiella kunder krävs det att företagets budskap är kort, koncist och slagkraftig. LÄS MER