Sökning: "Varumärkeskapital"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet Varumärkeskapital.

 1. 1. Vikten av att säkra och skydda ett varumärke .En kvalitativ studie kring säkerhet och skydd av ett varumärke och dess påverkan på företagets varumärkeskapital i dagens digitala värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elvira Bakteman; Tilda Simson; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. FIFA - The Ugly Game : En kvantitativ innehållsanalys av FIFA:s kommunikation på Twitter under korruptionsskandalen 2015.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Timmy Annerbrink; Morgan Lidman; [2023]
  Nyckelord :FIFA; Twitter; gestaltning; reaktion; Twitteranvändare; varumärkeskapital;

  Sammanfattning : This study examines @FIFAmedia’s communication on Twitter, other users’ reactions to FIFA’s framing in their tweets, and on whether FIFA’s income from brand licensing was affected by the corruption scandal from 2015. By measuring FIFA’s framing and the reactions to it, a concrete comparison with FIFA's brand capital is enabled to provide further understanding of the impact the scandal had on the brand. LÄS MER

 3. 3. Bilden av ett startup : En studie om partnerskaps påverkan på startups varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Forster; Moa Werderitsch; [2023]
  Nyckelord :Startup; partnerskap; varumärkesimage; varumärkesidentitet; varumärkeskapital;

  Sammanfattning : Antal startupföretag i Sverige ökar för varje år, vilket innebär att konkurrensen ökar. På grund av detta behöver företagen i högre grad differentiera sig på marknaden genom att ha ett starkt varumärke, vilket skapas av att ha en tydlig varumärkesidentitet och varumärkesimage. LÄS MER

 4. 4. Hur skyddade Findus sitt varumärke under Hästköttskandalen? - En kvalitativ fallstudie om Findus krishantering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Lindvert Elmefur; Philip Stoldt; Hugo Johannesson; [2023]
  Nyckelord :Varumärkeskriser; Krishantering; Krishanteringsstrategier; Varumärkeskapital; Förberedelser; Ansvar; Transparens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur skyddade Findus sitt varumärke under Hästköttskandalen? - En kvalitativ fallstudie om Findus krishantering Nyckelord: Varumärkeskriser, Krishantering, Krishanteringsstrategier, Varumärkeskapital, Förberedelser, Ansvar, Transparens Problem: Varumärkeskriser uppstår idag oftare än någonsin tidigare. Risken för allvarliga konsekvenser ökar ifall den krisande organisationen är dåligt förberedd och krishanteringen är undermålig. LÄS MER

 5. 5. Hur marknadsföringsaktiviteter på sociala medier påverkar Kundrespons : En kvantitativ studie om SMMA, Varumärkesassociation och Kundrespons på den svenska energidrycksmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Diös; Alexander Persson; [2023]
  Nyckelord :Social media marketing; social media; Social media marketing activities; trendiness; word-of-mouth; customization; interaction; entertainment; customer loyalty; brand preference; price premium; customer response; brand equity; brand association; Customer based brand equity; brand management; consumer purchase intention.; Marknadsföring i sociala medier; sociala medier; Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier; trendighet; ord-av-mun; anpassning; interaktion; underhållning; kundlojalitet; varumärkespreferens; prispåslag; kundrespons; varumärkeskapital; varumärkesassociation; Kundbaserat varumärkeskapital; varumärkeshantering; konsumentköpavsikt;

  Sammanfattning : Titel: Hur marknadsföringsaktiviteter på sociala medier påverkar Varumärkesassociation och Kundrespons  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi Författare: Alexander Persson & Thomas Diös Handledare: Katarina Arbin Datum: 2023 - januari Syfte: Sociala medier är en viktig kanal för företag att marknadsföra sig genom i dagens samhälle. Hur företag går tillväga i sin kommunikation på sociala medier är minst lika viktigt då det kan påverka kundens uppfattning och respons av varumärket, vilket kan vara avgörande för varumärkens framgång och överlevnad. LÄS MER