Sökning: "Varumärkeslojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet Varumärkeslojalitet.

 1. 1. Köpbeteende hos studenter gällande val av laptop : Varumärkeslojalitet och påverkan av referensgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Kedmark; Adam Tewodros; [2022]
  Nyckelord :Laptops; Consumer behaviour; Brand loyalty; Brand awareness; Reference groups; Word of mouth; Perceived quality; Laptops; Konsumentbeteende; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskännedom; Referensgrupper; Word of mouth; Upplevd kvalité;

  Sammanfattning : This study examines students in Sweden between the ages of 20-30 and examines their purchasing behaviour regarding choice of laptops. This paper will study the effects of brand loyalty and reference group and how it affects the consumers choice of brand. This study uses a qualitative method to gather information. LÄS MER

 2. 2. "The Good Guys"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Björkman; Aleksandra Boskovic; [2022]
  Nyckelord :Corporate Social Advocacy; opinionsbildning; varumärkeskommunikation; sociala medier; varumärkeslojalitet; woke-washing; company-cause fit; livsmedelsindustri; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka förståelsen för det relativt nya fenomenet Corporate Social Advocacy genom att undersöka hur det kommuniceras på sociala medier idag och hur budskapen mottas av konsumenter. För att besvara studiens frågeställningar har empiriskt material samlats in i form av två virtuella kvalitativa fokusgruppsintervjuer med deltagare från två olika generationer: generation X och generation Z. LÄS MER

 3. 3. Varumärkets betydelse i köpbeslutet av laptops - spelar det någon roll? : En kvantitativ studie om betydelsen av socialt inflytande, varumärkestillit, varumärkeslojalitet och priskänslighet i studenters köpbeslut av PC och Apple laptops.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Leonthin Strömberg; Ludvig Ahlqvist; Max Zetterlund; [2022]
  Nyckelord :Apple; PC; köpbeslut; varumärkesval; varumärkeslojalitet; varumärkesförtroende; socialt inflytande priskänslighet;

  Sammanfattning : Frågeställning:     1. Hur inflytelserika är de fyra oberoende variablerna: socialt inflytande, varumärkestillit, varumärkeslojalitet och priskänslighet i studenters köpbeslut av laptop?2. LÄS MER

 4. 4. INFLUENCER MARKETING : En kvalitativ studie om hur influencers påverkar unga konsumenters varumärkeslojalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Haga; Malin Westerdahl; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencers; sociala medier; marknadsföring; varumärkeslojalitet; Instagram;

  Sammanfattning : En ökad användning av sociala medier och e-handel har inneburit en ny spelplan för Sveriges företagare. Digitaliseringens framväxt har inte bara skapat nya marknadsföringsstrategier, utan också förändrat konsumenters köpbeteende. LÄS MER

 5. 5. Event som marknadsföringsstrategi : En kvantitativ studie om hur eventmarknadsföring påverkar varumärken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oliver Hedman; Gustav Blomqvist; Alexander Nordström Käll; [2022]
  Nyckelord :Eventmarknadsföring; mässor; varumärkeskapital; varumärkeskännedom; varumärkeslojalitet; varumärkesattityd;

  Sammanfattning : Datum: 2022-01-13   Nivå:            Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för ekonomi, samhälle, teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Gustav Blomqvist             Oliver Hedman                 Alexander Nordström Käll                                                                                                                Titel: Event som marknadsföringsstrategi - En kvantitativ studie om hur eventmarknadsföring påverkar varumärken   Handledare: Rana Mostaghel   Nyckelord: Eventmarknadsföring, mässor, varumärkeskapital, varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, varumärkesattityd.   Frågeställning: Vad har event för påverkan på ett företags varumärkeskapital? På vilket sätt påverkar varumärkesattityd, varumärkeskännedom och varumärkeslojalitet ett företags varumärkeskapital efter ett event?   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om eventmarknadsföring som en marknadsföringsstrategi påverkar företags varumärkeskapital. LÄS MER