Sökning: "Varumärkespersonlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Varumärkespersonlighet.

 1. 1. Influencer marketing - Kvalitet vs kvantitet En kvalitativ studie om hur influencer marketing och varumärkespersonlighet påverkar konsumenter i deras köpprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Henry; William Nordlund; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Är företaget rött och sött?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Johansson; Jacob Gullers; Pontus Mingert; [2021]
  Nyckelord :Brand Personality; Brand Personality Scale; BPS; Färg; Colour; Kultur; Culture; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Är företaget rött och sött? - En kvantitativ studie kring färg och varumärkespersonlighet Seminariedatum: 2021-06-02 Ämne/Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Författare: Jacob Gullers, Sarah Johansson, Pontus Mingert Handledare: Johan Gromark Nyckelord: Brand Personality, Varumärkespersonlighet, Färg, Kultur Syfte: Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt kan varieras med varumärkespersonlighet. Metod: Kvantitativ metod, deduktiv ansats, tvärsnittsstudie. LÄS MER

 3. 3. Är Showrooms framtiden för ditt varumärke?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Issa Kram; Albin Engström; Jesper Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Showroom; Varumärke; Modebranschen; Marknadsföring; Varumärkespersonlighet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa hur varumärken uppfattas av konsumenter när den fysiska ytan är representerad i form av ett showroom snarare än en traditionell butik. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket utgörs av Dimensions of BrandPersonality för att beskriva hur varumärken kan uppfattas och Image-profil-identitet för att undersöka huruvida de förändrade uppfattningarna är fördelaktiga för varumärken. LÄS MER

 4. 4. Från anonym till androgyn: En kvalitativ studie om varumärkesgenus och androgynitet i varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Stjernström; Fanny Klingvall; [2021]
  Nyckelord :androgynitet; modevarumärke; multimodal analys; socialsemiotik; symbolisk varumärkeskommunikation; varumärkesgenus; varumärkespersonlighet; androgyny; brand gender; brand personality; fashion brand; multimodal analysis; social semiotics; symbolic brand communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Traditional binary gender stereotypes are increasingly being challenged by gender fluid expressions in an ongoing global societal shift that is particularly noticeable in Sweden. Parallel with this societal change, previous research on how brands communicate gender expressions is also being challenged, which enables an increased number of brand gender positions. LÄS MER

 5. 5. Varumärken på den digitala vårdmarknaden : En kvantitativ studie om hur de digitala vårdgivarnas varumärken i Sverige uppfattas av konsumenterna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Nilsson; Mingshi Huang; [2021]
  Nyckelord :Digital healthcare; customer-based brand equity; attityd; brand personality; brand; trust; Doktor.se; Doktor24; Kry; Min Doktor; 1177 Vårdguiden; Digital vård; kundbaserat varumärkeskapital; attityd; varumärkespersonlighet; varumärke; förtroende; Doktor.se; Doktor24; Kry; Min Doktor; 1177 Vårdguiden;

  Sammanfattning : Digital healthcare is a relatively new market which brings along some challenges. The transfer from a traditional physical healthcare with its natural trustworthiness and reliability for the consumers to a digital space is a major challenge. LÄS MER