Sökning: "Varumärkespersonlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Varumärkespersonlighet.

 1. 1. Trocaderos rebranding – från töntigt till trendigt : En kvalitativ fallstudie om varumärkespersonligheten som strategisk aspekt vid rebranding

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna von Szalay; Vendela Nygren; [2023]
  Nyckelord :Rebranding; brand personality; brand strategy; Aaker; beverage industry; Trocadero; Rebranding; varumärkespersonlighet; varumärkesstrategi; Aaker; dryckesindustrin; Trocadero;

  Sammanfattning : I studier om rebranding görs det ofta en uppdelning i en visuell och en strategisk aspekt, där fokus i huvudsak ligger på den visuella aspekten. Det som saknas i forskning om rebranding är den strategiska aspekten – bland annat en förändrad varumärkesperson- lighet. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ bildanalys av influencer varumärkena CAIA och Rebecca Stella Beauty

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Babana; Vanessa Johansson Simic; [2022]
  Nyckelord :Kvalitativ; mångfald; bildanalys; semiotik; sexistisk; livsstil; exkluderande; media och kommunikation; marknadsföring; hälsa; ideal; reklamkampanjer; lansering; SMI; influencer; sociala medier; influencer marketing; social branding;

  Sammanfattning : Studiens mål och syfte handlar om att vi vill öka kunskap och förståelse kring hur varumärkena CAIA och Rebecca Stella Beauty väljer att marknadsföra olika produkter på i olika lanseringskampanjer. I koppling till mångfaldsperspektivet. LÄS MER

 3. 3. Myten om Åre : En semiotisk multimodal textanalys av platsvarumärket Åre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emilia Finné; Jenny Kästel; [2022]
  Nyckelord :gentrification; tourism; place brand; social class; Åre; gentrifiering; turism; platsvarumärke; klass; Åre;

  Sammanfattning : I egenskap av att vara en av Sveriges största turistorter lockar Åre cirka en miljon besökare per år. För många handlar orten om skidåkning och turismen bidrar med många jobbmöjligheter till den jämtländska byn som ofta beskrivs som lilla Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Söderhamn : En stad som heter Ove

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Felicia Carlsten; [2022]
  Nyckelord :Brand; Destinations; Brand Personality;

  Sammanfattning : Problematisering och Syfte: Tidigare studier visar att det essentiella i att skapa ett starkt varumärke är att utveckla strategier inom områdena destinationsvarumärke, destinationsmarknadsföring och brand personality, för att i slutändan nå ut med ett budskap om att vara en attraktiv destination. Detta innebär att det är av stor vikt för Söderhamn att hitta vad som är unikt med destinationen och skapa en varumärkespersonlighet, för att sedan kommunicera ut detta för att på så sätt öka attraktiviteten, och således skapa ett starkt varumärke så att dem kan vara konkurrenskraftiga sett till andra konkurrerande turistdestinationer. LÄS MER

 5. 5. The importance of brand identity on social media for micro and small publishers

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Frida Hvam; [2022]
  Nyckelord :Brand identity; visual identity; visual marketing; digital marketing; social media marketing; Varumärkesidentitet; visuell identitet; visuell marknadsföring; digital marknadsföring; marknadsföring i sociala medier;

  Sammanfattning : In today’s world, using social media is part of many people’s daily routine. As many consumers exists on social media, the networks have become attractive marketing channels for brands around the world. LÄS MER