Sökning: "Varumärkesplattform"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Varumärkesplattform.

 1. 1. Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Appelqvist; Rebecca Andrén; Emma Skäremo; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesplattform; Varumärkesstrategi; Varumärke; Byråer; Plattform; Brand Platform; Brand Strategy; Brand; Agencies; Platform; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg? Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Rebecca Andrén, Lisa Appelqvist och Emma Skäremo Handledare: Johan Anselmsson Fem nyckelord: Varumärkesplattform, Varumärkesstrategi, Varumärke, Byråer, Plattform Syfte: Studiens syfte är att explorativt och beskrivande undersöka hur konsulter arbetar med varumärkesplattformar samt att skapa förståelse kring processen bakom hur en varumärkesplattform växer fram. För att uppnå syftet måste inledningsvis varumärkesplattformens beståndsdelar och struktur undersökas. LÄS MER

 2. 2. När Mumin kom till stan : En kritisk diskursanalys av insändare i en lokaltidning gällande etableringen av ett Muminland på Skutberget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Snäll; Robin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Muminlandet; Nya Wermlands-Tidningen; Skutberget; Karlstads kommun; kritisk diskursanalys; varumärke; Word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på hur diskursen kring det planerade Muminlandet i Karlstad såg ut på lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens insändarsidor. Skutberget är idag en plats för bad, friluftsliv och motion. Under 2017 presenterade Karlstads kommun en förstudie om en eventuell etablering av ett Muminland på platsen. LÄS MER

 3. 3. Varumärkets effekter på säsongsbaserade företag : En fallstudie på Glassmagasinet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Goréus; Sara Heibö Sundstedt; [2019]
  Nyckelord :Brand equity; brand awareness; brands; barriers; seasonal companies; Barriärer; säsongsbaserade företag; varumärken; varumärkets effekter; marknadsmix; varumärkespyramid; strategisk varumärkesplattform;

  Sammanfattning : In today's competitive markets, a company’s competitive tools have gained greater importance. A company's brand has moved from being part of the company's marketing strategy, to a competitive tool that can be used to create and pass existing barriers. LÄS MER

 4. 4. Translucent concrete in product design : Implementation of a new segment of design products through Strategic branding

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :JULIA CASSEL; AGNES ÖSTEVIK; [2018]
  Nyckelord :Butong; product design; strategy implementation; strategic branding; prototyping; consumer market; brand positioning; brand identity; brand platform; design guidelines; standardised production; customisation; manufacturing; Butong; produktdesign; strategi; strategiskt varumärkesbyggande; prototyp; konsumentmarknad; varumärkespositionering; varumärkesidentitet; varumärkesplattform; designriktlinjer; standardiserad produktion;

  Sammanfattning : The company Butong is based on a patented process of casting concrete between two layers of bubble wrap, resulting in panels of translucent concrete. This material is mainly applied as panels in vertical gardens and light installations. Today, the business is based on projects that require custom made designs. LÄS MER

 5. 5. Kommunen och tillväxten : En systemisk-funktionell analys av Luleå kommuns roll i kommunens texter om tillväxt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sanna Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; ideationell analys; myndighetstext; tillväxt; aktiv passiv;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur Luleå kommun framställs på kommunens webbsida. Under min praktik på Luleå kommun våren 2017 fick jag en chans att se kommunens arbete på nära håll och även diskutera kommunens viktigaste kommunikationsfrågor med anställda, och det är utifrån dessa erfarenheter jag har valt inriktningen för denna undersökning. LÄS MER