Sökning: "Varumärkesupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Varumärkesupplevelse.

 1. 1. Supportern, Fotbollsklubben och Varumärkesupplevelsen Två Allsvenska fotbollsklubbars arbete med varumärkesupplevelse, samt centrala delar av varumärkesupplevelse för fotbollssupportrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Malmén; Theodor Collin; [2021-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hotellbranschens längtansfulla intryck : En kvalitativ studie om den digitala sinnesmarknadsföringenoch varumärkesutveckling i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rosna Hasan; Jessica Hedström; Johanna Rannebjer; [2021]
  Nyckelord :Varumärkesupplevelse; varumärkeslojalitet; multisensorisk stimuli; sinnesmarknadsföring; digital marknadsföring; storytelling;

  Sammanfattning : The digital world is developing and due to the development the hotel industry has neededto advance their digital development. The purpose of this study is to analyze how thehotel industry is working with multisensory marketing to create stimuli by interplayingthe human senses. LÄS MER

 3. 3. Avfart från bilhallar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Bengtsson; Alice Nyström; [2021]
  Nyckelord :Upplevelse; Varumärke; Popup-butik; Bilbranschen; Servicelandskap; Varumärkesupplevelse.; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Popup-butiker är temporära butiker som blivit allt mer populära bland olika branscher som en följd av konsumentens ökade krav på flexibilitet. Butikskonceptet syftar till att skapa upplevelser för konsumenterna samt för att öka varumärkeskännedomen. LÄS MER

 4. 4. “21 minuters väntetid på en mighty muffin i Arvika idag. Totalt oacceptabelt” En netnografisk studie om vilken roll service failure spelar för konsumenters varumärkesupplevelse i en digitaliserad köpprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Forssten; Hampus Markkrona; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konsumenters varumärkesupplevelse av hållbarhet vid köp av sportkläder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Håkman; Mathilda Persson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Varumärkesupplevelse; Hållbarhet; Sportkläder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER