Sökning: "Varumärkets betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Varumärkets betydelse.

 1. 1. Varumärkesanvändning - En undersökning av begreppets innebörd och inverkan på ensamrättens omfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Varumärkesanvändning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En varumärkesinnehavares ensamrätt medför en rätt att hindra andra från att använda det skyddade varumärket. Ensamrätten omfattar dock endast användning som sker för varor eller tjänster i näringsverksamhet. Varumärkesrätten innehåller endast exempel på vilka handlingar som en varumärkesinnehavare kan motsätta sig. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk mjölk - En sinande kassako : Studenters konsumtionsbeteende av ekologisk mjölk och varumärkets betydelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :August Rosén; Theo Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk mjölk; konsumtionsbeteende; varumärke; hälsa; hållbarhet; framtidens konsumenter.;

  Sammanfattning : Title:Organic milk - A cash cow running dry – Student’s consumer behavior of organic milk and the importance of a brand    Authors:August Rosén & Theo Lundberg  Supervisor:Åsa Lindström Examiner:Christine Tidåsen Course:Business Administration III, Bachelor thesis 15 credits Date:2018-05-23   Purpose: The purpose of this research is to investigate student’s consumer behavior of organic milk. Furthermore, the research will study the importance of brands in milk consumption. LÄS MER

 3. 3. Varumärkets betydelse för unga konsumenter : En kvalitativ studie om unga konsumenters val av varumärke inom livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Bergkvist; Elvira Eriksson; [2018]
  Nyckelord :consumer-based brand equity; brand; grocery; consumer; konsumentbaserat varumärkeskapital; varumärke; livsmedel; konsument;

  Sammanfattning : Försäljningen av livsmedelsbutikers egna märkesvaror har ökat och det råder konkurrens mellan egna märkesvaror och leverantörernas märkesvaror. För livsmedelsprodukter finns det, inom samma produktkategori, flera olika varumärken att välja bland där produkterna innehållsmässigt är detsamma. LÄS MER

 4. 4. VARUMÄRKETS BETYDELSE I SÄLJKANALER : En kvalitativ studie om hur småföretag i modebranschen arbetar med brand image

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Ekman; Moa Törnlund; [2018]
  Nyckelord :brand image; små företag; varumärkes betydelse; säljkanaler;

  Sammanfattning : I takt med Internets och e-handelns utveckling har även handelns landskap förändrats. Tidigare har handeln dominerats av fysiska butiker. Nu har istället e-handeln vuxit fram i snabb takt och allt fler konsumenter föredrar att utföra sina inköp online. Speciellt modebranschen har gynnats av e-handeln. LÄS MER

 5. 5. Väljer du med Hjärtat eller Kronan? : Varumärkesupplevelser på den homogena apoteksmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joel Sandberg; Lotta Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :marknadsföring; varumärken; varumärkesupplevelse; apotek;

  Sammanfattning : Varumärkena på den svenska apoteksmarknaden har fortfarande problem att differentiera sig från varandra åtta år efter avregleringen. Detta är ett fenomen som många aktörer på homogena marknader stöter på. LÄS MER