Sökning: "Varumärkning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Varumärkning.

 1. 1. Place Brand Communication as Governmentality: Governing through Branding in the Post-industrial city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Therese Lilja; [2015]
  Nyckelord :place branding; city branding; governmentality; strategic communication; creative class; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study argues a problem in the place brand communication field’s focus on its practicality as a management strategy, regarding it as a neutral activity overlooking the political decisions behind and its consequences. The purpose of this study is suggesting a solution by approaching with a governmentality perspective. LÄS MER

 2. 2. Varumärkning inom B2B : En kvalitativ studie om möjligheter och risker med etisk ingrediensvarumärkning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Sjökvist; Joakim Kaldemark; Steinstö Jakob; [2014]
  Nyckelord :Ingredient Brand; Ingrediensvarumärkning;

  Sammanfattning : Branding is becoming increasingly important to companies within the B2B-sector and they put a lot of effort and capital to develop and strengthen their brands. One way of working with brands is through ingredient branding. LÄS MER

 3. 3. Ett dynamiskt varumärkesarbete : En fallstudie av Kalmar med ett invånarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linda Hallberg; Josefine Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :City branding; place branding; place identity; residents; place culture; image; citizen participation; Varumärkesarbete; platsidentitet; invånare; kultur; image; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är intressenterna som tillsammans samskapar platsvarumärket, dock har invånarnas betydelse i sammanhanget hittills inte uppmärksammats. Relationen mellan Kalmar kommun och invånarna påverkar platsens kultur, image och platsidentitet. LÄS MER

 4. 4. Vem vill du att jag ska vara? En studie om konsekvenser av personlig varumärkning på en dejtingsajt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sandra Kovacs; Alexandra Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :personal branding; corporate branding; online dating; self-presentation; selfimagine; identity; web 2.0; strategic communication; personligt varumärke; nätdejting; självpresentation; självbild; identitet; webb 2.0; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Singlar i jakt på kärlek och med tillgång till internet, är sällan obekanta med tan-ken att testa nätdejting. Det är idag en vedertagen metod att söka sin framtida partner på nätet. Tidigare forskning har visat att ett vanligt sätt att kommunicera på dejtingsajter är lika de strategier, vilka används vid personlig varumärkning. LÄS MER

 5. 5. Många bäckar små gör en stor å?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson Ekman; Helena Walthersson; [2013]
  Nyckelord :Lunds universitet; Organisationsvarumärkning; Varumärkning av högre utbildning; Internt varumärkesbyggande; Varumärkesambassadörer.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens universitet står inför en allt högre konkurrens om studenter både nationellt och inter-nationellt. Behovet av varumärkning av högre utbildning har således blivit allt större. Univer-siteten måste därför arbeta med att särskilja sig från mängden för att kunna locka studenter och medarbetare till sig. LÄS MER