Sökning: "Vassbo trädskola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vassbo trädskola.

  1. 1. Luktpioner som såldes i Dalarna. En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895 − 1972

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :My Ottosson; [2019-04-15]
    Nyckelord :Paeonia lactiflora; garden peonies; assortment; luktpioner; sortiment; Vassbo trädskola; Dalarna; priskuranter;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER