Sökning: "Vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 4055 uppsatser innehållade ordet Vatten.

 1. 1. Emulsifying properties of cellulose oxalate and pectin from Norway spruce bark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Semonti Hussain; [2022]
  Nyckelord :Cellulose oxalate COX ; Bark; Norway spruce; Pectin; Pickering emulsion; Pulp;

  Sammanfattning : Nanocellulose is a sustainable material and has shown interesting properties in various applications. One such application is Pickering emulsion, where the nanocellulose stabilizes the oil and water interface. LÄS MER

 2. 2. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Gordon Lindau; [2022]
  Nyckelord :batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Sammanfattning : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. LÄS MER

 3. 3. Life Cycle Assessment of Borehole Thermal Energy Storage

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Saga Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Borehole thermal energy storage (BTES) is a technology used to store energy between seasons. It could therefore be a solution to the seasonal mismatch between the use and production of (renewable) energy, which can be used to increase energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. LÄS MER

 4. 4. Molns inverkan på satellitdetektion av vegetationsbränder i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Marcus Letalick; [2022]
  Nyckelord :clouds; satellite detection; VIIRS; active fires; forest fire; grass fire; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS; moln; satellitdetektion; VIIRS; skogsbrand; gräsbrand; vegetationsbrand; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS;

  Sammanfattning : Results are presented from the 2021 test run of active fire detection using the Visual Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) instrument, that is currently onboard the polar satellites Suomi-NPP and NOAA-20. The test is performed by the Swedish Civil Contingencies Agency and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, in cooperation with local fire departments in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Effekter av salthalter och ljusexponering på zooplanktonpopulationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Arielle Lindell; [2022]
  Nyckelord :Zooplankton; salinity; salinization; eutrophication;

  Sammanfattning : Abstract Eutrophication and salinization are both major threats to lake ecosystems and the contaminants can alter the structure of freshwater lake ecosystems, resulting in a loss of biodiversity and ecosystem services. Zooplankton and phytoplankton are key components in all aquatic ecosystems as they maintain a healthy quality of the water and they are also an important part of the food chain. LÄS MER