Sökning: "Vattenbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Vattenbrist.

 1. 1. En säker dricksvattenförsörjning : Vad krävs för att skapa en robust verksamhet?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Room; [2021]
  Nyckelord :risk management; preparedness; civil defence; total defence; drinking water; critical infrastructure; krishantering; beredskap; civilförsvaret; totalförsvaret; dricksvattenförsörjning; kritisk infrastruktur;

  Sammanfattning : Vatten är en av de viktigaste tillgångarna vi har och är en förutsättning för att samhället ska kunna fungera. Det moderna samhället lämnar oss sårbara på flera nivåer där dricksvattenproduktionen hotas av åtskilliga typer av risker såsom vattenbrist, klimatförändringar och krig. LÄS MER

 2. 2. Vattenanvändningen i Sveriges flerbostadshus : utifrån tre boendeformer

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sundus Al Damiri; Anna Karlsson; Rahel Zeru; [2021]
  Nyckelord :Apartment buildings; Awareness; Smart-home; Watershortage; Waterconsumption; Flerbostadshus; Medvetenhet; Smarta-hem; Vattenbrist; Vattenförbrukning;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks vattenförbrukningen i svenska flerbostadshus. Sveriges medvetenhet är generellt sett låg när det kommer till vattenförbrukning. Dessutom har vi en ökad problematik med vattenbrist på grund av klimatförändringar. Studien fokuserar på de tre boendeformerna; bostadsrätter, hyresrätter och studentboenden. LÄS MER

 3. 3. Utformning av ett ambient visualiseringsverktyg med syftet att uppmana till minskad vattenkonsumtion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ebba Rovig; Nicole Nordlund; [2021]
  Nyckelord :Ambient; vattenkonsumtion; visualiseringsverktyg.;

  Sammanfattning : Vatten är en livsviktig resurs vars tillgång på senare tid varit begränsad. År 2019 hade 15 av 21 län i Sverige risk för vattenbrist. KTH samarbetar med företaget Ecoloop som driver ett utvecklingsprojekt med målet att utveckla strategier för vattenbesparing och beteendeförändring som resulterar i minskad vattenanvändning. LÄS MER

 4. 4. Stressfaktorer för gatuträd och dess åtgärder för att motverka dessa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Liban Mohamed; [2021]
  Nyckelord :stressfaktorer; gatuträd; skelettjord; växtbäddkonstruktion;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka stressfaktorerna för gatuträd och att presentera lämpliga lösningar till det. Arbetet går igenom olika stressfaktorer och presenterar orsakerna till deras förekomst och deras effekt på trädet. Dessutom behandlar arbetet olika åtgärder som kan hjälpa trädet att ge en bra livsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Smart Water Meters in Swedish Households : The Enablers and Barriers for a Large-Scale Implementation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :EMELIE EKSTRÖM; SONIA SIVADASAN; [2021]
  Nyckelord :Smart water meters; smart metering technology; large-scale implementation; enablers; barriers; Smarta vattenmätare; smart mätteknik; storskalig implementering; möjliggörare; hinder;

  Sammanfattning : As the global population increases, so does the demand for water, and the increasing water scarcity is a challenge to the global water sector. It is imperative to take large-scale action in order to make water consumption more sustainable, and information and communication technologies such as smart meters have shown great potential. LÄS MER