Sökning: "Vattenförbrukning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Vattenförbrukning.

 1. 1. IoT – lösning för vattenbesparing / Realtidsflödesmätares påverkan på vattenförbrukningsvanor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Moa Rustempasic; [2020]
  Nyckelord :IOT; Internet of things; Vatten; Vattenbesparing; Flödesmätare; Nudges;

  Sammanfattning : Vattenbrist, dvs. låga vattenflöden och låga grundvattennivåer, kan på många vis ge negativa effekter i samhället, exempelvis inom vattenförsörjning, samhällsekonomi och ekosystem. Enligt tidigare forskning kan man bidra till att undvika vattenbrist i många områden genom att hushålla med jordens vattenresurser. LÄS MER

 2. 2. Analyses of microbial community in nutrient solution with biofertilizer and risk assessment of establishment of pathogens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Julia Södergren; [2020]
  Nyckelord :Biofertilizer; hydroponic; 16S rRNa sequencing; challenge testing; calorimetry; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The societal interest for a more sustainable and circular food production is increasing. Hydroponic farming is an alternative way of growing vegetables that can bring farming into urban environments, reducing long transports of food. In parallel, the focus in waste treatment is being more directed toward resource recovery. LÄS MER

 3. 3. Flöden på ett krigssjukhus : En kartläggning av energi- och vattenförbrukningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; Andrea Cedergren; Linnea Ekblad; Erica Sigurdsson; Agnes Stenlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Flöden; Sjukhus; Resurser; Förbrukning; Energi; Vatten; Sårbarhet; Redundans; Säkerhet; Energiflöde; Fjärrvärme; Fjärrkyla; Elektricitet; Elkyla; Flödesdiagram; Akademiska sjukhuset;

  Sammanfattning : Ett säkert samhälle kräver välplanerade strategier för att uppehålla samhällets tjänster, även i situationer då leveranser och tillhandahållning av resurser kan förhindras – som vid kris och krig. Det är därför viktigt att sjukhus, inte minst sjukhus som går under benämningen krigssjukhus och har extra krav på beredskap, har tillgång till ett överskott av viktiga resurser via tillförlitliga alternativa vägar; redundans. LÄS MER

 4. 4. Framställning av högkvalitativa textilfibrer av industrihampa (Cannabis sativa L.) under nordiska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Helena Edén; [2020]
  Nyckelord :naturfiber; bastfiber; enzymatisk rötning; cottonisering; textilåtervinning;

  Sammanfattning : Textilproduktionens största belastningsområden på miljön är kemikalieanvändning, vattenförbrukning och utsläpp från transporter, och efterfrågan på mer närproducerade material, såsom hampa, ökar. Producenter som vill utnyttja hampans olika delar, däribland fibrer, möter ofta hinder relaterade till att processindustri och kvalitetsspecifikationer saknas. LÄS MER

 5. 5. The possibilities of recycling wash water at Vidinge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Julia Mauritzson; [2020]
  Nyckelord :reuse; treatment; fresh-cut; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water is a resource of importance and with drier weather around the world, including Swe-den, there is a risk of too low levels of water to satisfy for instance households, animals and industries in the future. Fresh-cut fruit and vegetable industries are water intense and almost all process water is used in the washing process. LÄS MER