Sökning: "Vattenförlossning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Vattenförlossning.

 1. 1. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 2. 2. Vatten som smärtlindring under förlossning : En kartläggning av förutsättningarna för dusch och bad på samtliga förlossningsavdelningar i Sverige

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tiina Salonen; Agneta Westergren; [2013]
  Nyckelord :Childbirth; non-medical pain relief; hydrotherapy; guidelines; Förlossning; icke-medicinsk smärtlindring; dusch; bad; riktlinjer;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga förutsättningarna för gravida kvinnor att använda dusch och bad som smärtlindring på Sveriges förlossningsavdelningar.Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie genomfördes med telefonintervjuer utifrån ett frågeformulär. Deltagare: Alla 48 Sveriges förlossningsavdelningar deltog i studien. LÄS MER