Sökning: "Vattenfall Service Syd AB VSS"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vattenfall Service Syd AB VSS.

  1. 1. Utveckling av arbetsprocesser för lokalnätsbyggnation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

    Författare :Christina Haglund; Yvonne Karlsson; [2006]
    Nyckelord :Elektriska nät; Vattenfall Service Syd AB VSS ; Lokalnät;

    Sammanfattning : I januari 2005 orsakade stormen Gudrun stor förödelse i de svenska elnäten. Återuppbyggnadsarbetet pågår fortfarande samtidigt som stora nyinvesteringar sker. Flera av nätbolagen aviserar dessutom en fördubbling av investeringsvolymerna inför 2007. LÄS MER