Sökning: "Vattenfall konkurrenter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vattenfall konkurrenter.

 1. 1. Prisgaranti & Omteckningsrätt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Runnberg; [2009]
  Nyckelord :prisgaranti; omteckningsrätt; Vattenfall; trygghetsavtal; ångerrätt; prismatchning; elavtal; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker effekterna på slutkundpris av prisgaranti och omteckningsrätt i elavtal som Vattenfall introducerade sommaren 2006, så kallade Trygghetsavtal. Genom att analysera elhandlares slutkundpriser och marginaler före och efter introduktionen av dessa avtal har slutsatser dragits om hur detta påverkar slutkundpriserna på el. LÄS MER

 2. 2. GodEl - En marknadsundersökning för en ljusare framtid

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Schnell; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nya regler för den svenska elmarknaden trädde i kraft den 1 januari 1996 och den innehöll regler som skulle innefatta konkurrens i elproduktion och handel med el. Transport av el i nätet betraktas dock som ett naturligt monopol och kom därmed att undantas konkurrensutsättning. LÄS MER

 3. 3. Marknadsläget på den nordiska elmarknaden : en analys av den nordiska prisområdesproblematiken och den svenska elmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Swarén; [2001]
  Nyckelord :Economics; elmarknad; konkurrens; relevant marknad; marknadsdominans; monopol oligopol; inträdeshinder; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : I Norden avreglerades elmarknaden under 1990-talet. För att skapa en effektiv marknad räcker det emellertid sällan med enbart avreglering. Ofta behövs även fler konkurrerande aktörer på marknaden. Inom vissa branscher med exempelvis höga anläggningskostnader kan det dock vara svårt för potentiella konkurrenter att etablera sig. LÄS MER