Sökning: "Vattenfallsmetoden"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Vattenfallsmetoden.

 1. 1. Utveckling av monteringsbar Automationsstation : Produktrealisering av automatiseringsprocess inom byggindustrin

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Philip Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Automation; Automating inom byggindustrin; Gantry; Produktrealisering; Byggindustrin; Automatisera.;

  Sammanfattning : Automated processes in the construction industry are made today by prefabricating the building items and then transport it to the building site. Instead of producing the building items and transport them to the building site there is an idea of bringing the automated process to the construction site is, as it would generate huge profits by reducing unnecessary resource waste. LÄS MER

 2. 2. Projektledarens roll i agila projekt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Nicklas Wallménius; [2017]
  Nyckelord :Traditionella projekt; agila projekt; agila projektledare; mentor; coach; förhandlare; process adapter; projektledaregenskaper;

  Sammanfattning : Istället för att arbeta enligt den traditionella vattenfallsmetoden så blir det allt vanligare att projekt använder sig av agila metoder. Det agila ramverket föreskriver att det inte ska finnas någon projektledare i agila projekt och tillför istället agila roller. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som anses vara kritiska vid genomförandet av ett IT-projekt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aida Mekonnen; [2016]
  Nyckelord :projekt; IT-projekt; framgångsfaktorer; fallgropar; projektorganisation; projektmetod; projektledning; vattenfallsmetoden; agila metoder;

  Sammanfattning : Värdet av IT är väldigt stort för företag och att implementera IT-system är ett sätt som möjliggör för företag att kunna utveckla och effektivisera arbete och processer i verksamheter. Utmaningen med IT-projekt är dock att det är många komponenter inblandade där av är de erkända som komplexa projekt. LÄS MER

 4. 4. Balansen mellan agila & traditionella utvecklingsmetodiker i ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Feuk; Oscar Angel; [2016]
  Nyckelord :Agilt synsätt; Scrum; Vattenfallsmetoden; Balans; produktutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Företag i dagens samhälle står inför en ständigt utvecklande affärsmiljö, där efterfrågan på att utveckla produkter snabbare blir allt större. Med nya trender som uppstår måste produktionsföretag ha flexibla tillverkningsprocesser för att snabbt kunna svara på nya trender. LÄS MER

 5. 5. Modernisering av ett 3D-scanningssystem : Utmaningar och lärdomar av ett projekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Felix Haavisto; Henrik Henriksson; Niklas Hätty; Johan Jansson; Fabian Petersen; David Pop; Viktor Ringdahl; Sara Svensson; [2016]
  Nyckelord :project management; 3D-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; development methodology; waterfall model; distributed system; outdated software; projektutveckling; 3d-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; arbetsmetodik; vattenfall; distribuerade system; utdaterad mjukvara;

  Sammanfattning : Ett styrsystem för 3D-scanning har moderniserats av en projektgrupp på nio personer. Under utvecklingsarbetet följdes en arbetsprocess som liknade vattenfallsmetoden. Arbetsprocessen fungerade bra, bland annat då projektgruppen utnyttjat både tidigare och nya erfarenheter för att förbättra arbetssättet. LÄS MER