Sökning: "Vattenkonflikt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vattenkonflikt.

  1. 1. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
    Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER