Sökning: "Vattenkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet Vattenkraft.

 1. 1. Vattenkraft i svenska vattendrag : Vattenvårdens betydelse för biodiversitet i svenska vattendrag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Vendela Ekeberg; [2022]
  Nyckelord :Ecosystem; biodiversity; holistic perspective; streams; connectivity; heterogeneity; ecological status; hydropower; environmental conditions; Ekosystem; biodiversitet; holistiskt perspektiv; vattendrag; konnektivitet; heterogenitet; ekologisk status; vattenkraft; miljövillkor;

  Sammanfattning : Svenska vattendrag har sedan länge utnyttjats och exploaterats för mänskliga behov och vattenkraftsförsörjningen utvecklades snabbt under 1900 talet. Med tiden upptäcktes dock de negativa ekologiska konsekvenser som vattenkraften hade för livet i och kring vattendragen. LÄS MER

 2. 2. Riskuppfattning kring avveckling av vattenkraft och dammar : En kvantitativ studie om allmänhetens riskuppfattning vid en eventuell utrivning av vattenkraft och dammar i Nyköpingsån.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Johnnie Stjernberg; [2022]
  Nyckelord :Hydropower; risk perception; water management; survey; social effects; Vattenkraft; riskuppfattning; vattenvård; enkät; sociala effekter;

  Sammanfattning : En stor del av jorden består av vatten och hela 7% av biodiversiteten på jorden är stödd av färskvattensystem. Detta gör dessa system till mycket värdefulla och det är viktigt att en hållbar utveckling främjas för att inte äventyra dessa system. LÄS MER

 3. 3. Älvsystem med lokal energiproduktion : En studie för att undersöka samspelet mellan elbehov, solceller, batterilagring och vattenkraft i mindre lokala elnät

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; [2022]
  Nyckelord :renewable energy; electrical generation; energy storage; micro grid; förnybar energi; elproduktion; energilagring; mikronät;

  Sammanfattning : Samhällets beroende av fossila bränslen leder till en varmare atmosfär och högre havsnivåer. För att bromsa utvecklingen måste utsläppen minska. En lösning är att implementera förnybara elproduktionsanläggningar och energilagring i större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Studie av självsmörjande lagermaterial i vattenfyllda kaplannav

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anton Fältskytt; [2022]
  Nyckelord :vattenkraft; självsmörjande lager;

  Sammanfattning : hydropower, self lubricated bearings .... LÄS MER

 5. 5. Innovativ tätning av läckande dilatationsfogar i betongdammar : Bentonit: Metoder, Utvärdering och Fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anton Adell; [2022]
  Nyckelord :Bentonite; dams; dam reparation; expansion joints; Bentonit; dammar; dammreparation; dilatationsfogar; expansionsfogar;

  Sammanfattning : Majoriteten av de svenska betongdammarna uppfördes under 1900-talet och börjar därför närma sig sin uppskattade livslängd; 50-160 år. Några av dessa betongdammar används för att utvinna vattenkraft. Vattenkraft är Sveriges största energikälla och utgör ca 45% av vår totala elproduktion. LÄS MER