Sökning: "Vattenvana"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Vattenvana.

 1. 1. Tankar om simundervisning bland lärare i Idrott och Hälsa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christer Bengtsson; [2018-10-11]
  Nyckelord :didaktik; vattenvana; simning; simundervisning; lärare i Idrott och Hälsa;

  Sammanfattning : Magisteruppsats 15 hpProgram: IKA201Nivå: Avancerad nivåHandledare: Dean BarkerExaminator: Urban CarlénAntal sidor: 34Termin/år: Vt2018.... LÄS MER

 2. 2. "Vattenvana och bentag, det är nyckeln!" - En undersökning av hur lärare bedriver simundervisning för nyanlända elever

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Wahlström; [2017]
  Nyckelord :Simkunnighet; Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : 1. Sammanfattning: Simundervisning är idag en betydande del i den centrala kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa. Trots detta, visar tidigare forskning att simundervisningen är problematiskt och har en tendens att hamna i skymundan. LÄS MER

 3. 3. Simma mot vågorna : Vilka uppfattningar om och erfarenheter av momentet simning bär nyanlända elever med sig i mötet med det svenska skolsystemet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Kenneth Bystedt; [2016]
  Nyckelord :swimming; cultural encounters; professional competence; knowing; learning; physical education; simning; kulturmöte; yrkeskompetens; kunnande; lärande; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : ”Människan är den enda varelse som i någon intressant och utvecklad mening undervisar sin avkomma” (Säljö, 2015, s. 11). Ur existentiell synvinkel är frågan varför lätt att besvara. Människans överlevnad i samtiden och barnens livschanser och överlevnad i framtiden, ökar genom undervisning. LÄS MER

 4. 4. ”Så får dom 60 minuter i simhallen och det var årets simundervisning det.” : en intervjustudie om hur lärare i idrott och hälsa arbetar med simundervisning i grundskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Ekström; [2016]
  Nyckelord :simundervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka hur lärare idrott och hälsa arbetar med simundervisning i grundskolan.Hur bedrivs simundervisningen av lärare?Bedriver undersökta kommun någon form av simundervisning för grundskoleelevernaenligt lärarna?Vad ska eleverna lära sig genom simundervisning enligt lärarna?MetodFyra öppna intervjuer genomfördes med lärare som arbetar med idrott och hälsa för årskurs F-6. LÄS MER

 5. 5. Att befinna sig i ytan för att se lärandet på djupet : brainswim - en studie i metodens inverkan på nyanländas vattenvana

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helena Kihlberg Bystedt; [2016]
  Nyckelord :vatten o vana; didaktik; lärande; kunskap; pedagogiskt yrkeskunnande; nyanlända barn kultur; Brainswim;

  Sammanfattning : Många av de nyanlända eleverna har visat sig ha bristande vattenvana och en del är rädda att gå i bassängen i samband med simundervisning. Den ordinarie simundervisningen räcker inte till utan speciella insatser krävs för att göra dessa elever vattenvana. LÄS MER