Sökning: "Vaughan Williams"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vaughan Williams.

 1. 1. Ontological Security of Women : The Role of Digital Feminist Activism

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Katharina Krüger; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Ontological Security; Social Media Sites; Women;

  Sammanfattning : Ontological Security Studies have been grounded on the ideas of Giddens (1991a,b). It describes how humans can face challenges of the modern world without being overwhelmed by anxieties. Since then many scholars such as Steele (2008) and Mitzen (2006) have developed his ideas furthermore. LÄS MER

 2. 2. The House of Life : om instuderingsmetodik och tolkning av en sångcykel

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Jakob Wall; [2016]
  Nyckelord :romansinterpretation; Rossetti; Vaughan Williams; romanssång; instudering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar min instudering av sångcykeln The House of Life, med dikt av Dante Gabriel Rossetti och musik av Ralph Vaughan Williams, med hjälp av en specifik övningsmetod; ett så kallat randomised practice schedule. Den teoretiska bakgrunden innefattar kortfattade biografier om textförfattaren, tonsättaren och den valda metoden. LÄS MER

 3. 3. Revisiting, Reconciling and Recasting the Generalised Biopolitical Border: Seeking a Reconciled Multiperspectival Methodology for the Analysis of Concrete Textual Materials in the (Re)production of Sovereign Borders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Andrew Garnett; [2015]
  Nyckelord :Agamben; generalised biopolitical border; Laclau and Mouffe; methodology; Vaughan-Williams; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is essentially a project in theory- and method-building. It engages the strengths of Vaughan-Williams’ alternative border imaginary under the name of the generalised biopolitical border (GBB) in accounting for the complexity of border phenomena in contemporary global politics. LÄS MER