Sökning: "Vd brev"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Vd brev.

 1. 1. Diskursiv krishantering : En studie om hur organisationer retoriskt utformar sina VD-brev till följd av en kris

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Miranda Reimer; Tobias Hedberg; Adam Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur kan legitimitet förmedlas via ett företags VD-brev?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sofie Nagornoff; Viktoria Sand; Lisa Sernbrandt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. VD-ordet i fokus : VD:s och investerares perspektiv på VD-ordet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Milton Viktorsson; Marie Dunsjö; [2018]
  Nyckelord :VD-ordet; CEO-letter; VD; VD-brev; VD:n har ordet;

  Sammanfattning : VD-ordet i noterade företags årsredovisningar har utvecklats till en av de delar som läses allra mest och som ofta anses ha en stor betydelse för företagets intressenter. Vad syftet med VD-ordet är och hur processen går till är dock tidigare studier oeniga om, likväl hur texten uppfattas hos intressenter. LÄS MER

 4. 4. Konkursens påverkan på VD-brevet –En undersökning av europeiska företags VD-brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ardner; Linn Wilson; [2016-06-27]
  Nyckelord :VD-brev; Konkurs; Ton; Komplexitet; Längd; Tonstyrning; Impression Management; Läsbarhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Informationen i ett VD-brev är ledningens ansikte utåt i årsredovisningen. Ledningen och VD:n kan strategiskt använda en allt för positiv ton för att försöka dölja ett dåligt resultat eller för att vilseleda investerare genom att ge ett bättre intryck på framtida utveckling än vad som egentligen är fallet. LÄS MER

 5. 5. VD:ns ton och person -En undersökning om relationen mellan en VD:s karaktär och hur företaget har valt att redovisa immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Fürst; Jonna Örling; [2016-01-15]
  Nyckelord :VD; goodwill; immateriella tillgångar; hybris; IFRS.;

  Sammanfattning : Titel: VD:ns ton och person - En undersökning om relationen mellan en VD:s karaktär och hur företaget har valt att redovisa immateriella tillgångar.Bakgrund och frågor: I den här undersökningen analyseras om det finns ett samband mellan en företagsledares karaktärsdrag samt inflytande och företagets struktur av goodwill och immateriella tillgångar. LÄS MER