Sökning: "Veckans Affärer"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Veckans Affärer.

 1. 1. Kvinnor och makt: En kritisk diskursanalys och semiotisk analys av genusrepresentation i Veckans Affärer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rikke Karsten; [2018]
  Nyckelord :Genus; Diskursnalys; Representation; Media; Stereotyper; Makt; Veckans Affärer; Gender; Discourse analysis; Stereotype; Power;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsstudien har varit att undersöka hur kvinnor och män representeras i branschtidningen Veckans Affärer och om det går att se några konkreta skillnader och i så fall vilka dessa är. Studiens fokus har tagit avstamp i hur representation av de båda könen skett över tid mellan 2011 till år 2017. LÄS MER

 2. 2. Leder tillväxt och lönsamhet till ökat företagsvärde? : En komparativ undersökning där utgångspunkten är värdet på företaget

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Malin Carlsson; Louise Brodin; [2016]
  Nyckelord :Agency theory; company value; correlation analysis; growth; profitability; regression analysis; Agentteorin; företagsvärde; lönsamhet; regressionsanalys; sambandsanalys; tillväxt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan ett företags tillväxt, dess lönsamhet och företagets värde. Undersökningen ämnar klargöra utifrån ett agentteorietiskt perspektiv om tillväxt och lönsamhet är nyckeltal som är relevanta i förhållande till företagets värde. LÄS MER

 3. 3. Hur och varför media konstruerar ledarskap - Ett kliv in på redaktionen för att utvärdera tänkbara förklaringsmekanismer

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sam Strandberg; Joel Pettersson; [2015]
  Nyckelord :media; leadership; mediatization; social construction;

  Sammanfattning : In modern leadership research, leadership is often viewed as a social construction, and under this paradigm various researchers let the media play a central role in constructing leadership. Meanwhile, the question of how the media actors do this is left unanswered. LÄS MER

 4. 4. CARL BILDTS BEMÖTANDE AV JÄVSANKLAGELSER PÅ TRE OLIKA MEDIALA ARENOR – EN RETORIKANALYS

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Magnus Dahlström; [2012-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In July 2011 the journalists Martin Schibbye and Johan Persson are arrested in Ethiopia when on a mission to report the activities of the oil exploration company Lundin Petroleum. Following a trial, closely observed by media, the two journalists are convicted to a prison sentence of eleven years. The Swedish Minister of Foreign Affairs, Mr. LÄS MER

 5. 5. En kritisk diskursanalys av genusrepresentationen i Veckans Affärer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Malva Holmberg; Carolina Hägglund; [2012]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; the hegemonic masculinity; liberal feminism; gender structures; Veckans Affärer.; Kritisk diskursanalys; den hegemoniska maskuliniteten; liberalfeminism; genusstrukturer; Veckans Affärer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att undersöka ifall män och kvinnor representeras på lika eller olika sätt i en svensk branschtidning. Syftet har även inkluderat att studera ifall det har skett någon förändring i denna representation över tid. Därför har undersökningen innefattat ett tidsperspektiv. LÄS MER