Sökning: "Vegan"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet Vegan.

 1. 1. Kan en växtbaserad kost ad libitum leda till viktnedgång hos personer med övervikt och fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nanette Jensen Sandberg; Katarina Johnsson; Sofia Knipström; [2021-08-18]
  Nyckelord :Plant-based; overweight; obesity; weight-loss; ad libitum;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can a plant-based diet ad libitum lead to weight loss in overweightor obese people?Author: Katarina Johnsson, Sofia Knipström and Nanette Jensen SandbergSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Jenny Van OdjikProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 04-01-2021Background:The prevalence of overweight and obesity is increasing worldwide. Suffering fromoverweight and obesity carries increased risks such as cardiovascular disease, type II diabetesand certain types of cancer. LÄS MER

 2. 2. “Tis the season to be vegan” : Discursive identity formations and the discursive construction of veganism in the communication event #veganuary

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Saralie Sernhede; [2021]
  Nyckelord :Social media; veganism; Twitter; hashtag activism; CDA; lifestyle movements;

  Sammanfattning : Offering contemporary insights into movement activities, this study explores the discursive identity formations and discursive constructions of veganism in the communication event #veganuary on Twitter. In a tentative attempt to understand #veganuary as a site of discursive and socio-cultural change, this study seeks to answer the research questions: (1) “What discursive identity formations take part in the semantic battle for the meaning of veganism in the communication event #veganuary on Twitter?”, (2) “How is veganism discursively constructed in the communication event #veganuary on Twitter?”, and (3) “How can we understand #veganuary on Twitter as a site of discursive and socio-cultural change?”. LÄS MER

 3. 3. Analysing the Consumption Motives of Plant-Based Food Alternatives: The underlying Benefit of Virtue Signalling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anika Albrecht; Svenja Lena Mauch; [2021]
  Nyckelord :vegan consumption; consumer behaviour; consumption motives; theory of planned behaviour; virtue signalling; vegan food alternatives; purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose of this study is to examine the underlying motivations of consumers’ intentions to purchase vegan food alternatives. In doing so, the thesis specifically focuses on studying virtue signalling as an additional benefit to environmental protection, animal welfare, and personal health that motivates consumers to choose plant-based food alternatives. LÄS MER

 4. 4. Från djurrättsextremist till miljömedveten konsument : En studie om hur betydelsen av att vara vegan förändrades i Sverige från 2000 till 2014

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alicia Söderlind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Ruland; [2021]
  Nyckelord :Veganism; identitet; välmående; ungdomar; unga vuxna; fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. LÄS MER