Sökning: "Vegetarisk mat"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Vegetarisk mat.

 1. 1. Vad tycker DU om den vegetariska skollunchen?”.En enkätundersökning om grundskoleelevers, vårdnadshavares och lärares attityder till vegetariska respektive köttbaserade måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Maja Elf; Josephine Pettersson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Vegetarisk mat; hållbar matkonsumtion; skolmåltider; barn; attityd;

  Sammanfattning : Skolans måltider har stor potential att driva hållbarhetsarbeten i kommuner i rätt riktning. I samband med att kommuner i Sverige introducerat mer vegetariska rätter i skolmåltiden som ett sätt att minska klimatpåverkan har det mötts av motstånd från elever, vårdnadshavareoch lärare. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars val av livsmedel till barn 1-5 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Frida Annefors; Catthariya Göransson; [2021]
  Nyckelord :livsmedelsval; föräldrars val av livsmedel; mat till barn; barn 1-5 år;

  Sammanfattning : Bakgrund. Barns matvanor grundläggs tidigt. Kostmönster, ätbeteende och smakpreferenser är exempel på sådant som följer individen genom uppväxten. Under den första tiden i livet är därför föräldrarnas roll för barnets kost viktig, då det är dem som serverar maten. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars inställning till kött och vegetarisk kost - en enkätstudie om elever i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Skytt Becker; Maria Rundström; [2021]
  Nyckelord :Vegetarisk kost; Vegetariskt; Vegetarism; Kött; Ungdomar; Inställning; Livsmedelsval; Matval;

  Sammanfattning : Bakgrund Maten som konsumeras i världen är en kraftigt bidragande faktor till klimatförändringarna. Kost baserad på mer frukt, grönsaker och mindre rött kött skulle  gynna både miljö och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Vegetarisk mat och shopping i praktiken : En kvalitativ studie om hur unga vuxna hanterar vegetarisk shopping

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Vegetarianism; Food choice; Plant-based; Motivation; Food shopping; Practice theory; Vegetarianism; Matval; Växtbaserad; Motivering; Livsmedelskonsumtion; Praktikteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera och analysera hur konsumenter hanterar shopping av vegetariska livsmedel i praktiken. För att svara på detta används en kvalitativ metod i form av12 individuella intervjuer. Studien har använt sig av ett urval på nio kvinnor och tre män i åldrarna 19-25, alla konsumenter av vegetariska livsmedel. LÄS MER

 5. 5. Mer vegetarisk mat och mindre matsvinn- en undersökning om elevers kunskap och idéer i årskurs 7.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sara Sandelin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Minskat matsvinn och lägre köttkonsumtion är två aktuella aspekter för att skapa hållbarare måltider. Livsmedelsverket rekommenderar mer vegetarisk mat och minskad mängd kött för skolmåltider. LÄS MER