Sökning: "Vegetarisk mat"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Vegetarisk mat.

 1. 1. Hur bidrar styrdokument till kunskapsinlärning? : En studie om hur styrdokument är applicerbara i skolverksamheten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ingrid Hagberg; [2020]
  Nyckelord :Schools food program; vegetarian food; teaching; perceived reality; children s behavior; Skolmåltid; vegetarisk mat; undervisning; upplevd verklighet; barns beteende;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att granska styrdokument som berör den svenska skol- och måltidsverksamheten samt undersöka förutsättningarna för lärare och pedagoger att utifrån dokumentens visioner lära ut ämnet mat och miljö till skolelever. Fokus för denna studie har varit att jämföra hur statliga styrdokument faktiskt är applicerbara på barns beteende och upplevda verklighet samt vilka faktorer som är avgörande för utfallet. LÄS MER

 2. 2. En studie om köpprocessen hos konsumenter som har valt en delvis vegetarisk kost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Persson; Louise Holmquist; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har en stark vegetarisk trend vuxit fram, där vegetariska produkter ochvarumärken har tagit allt större plats. Flera källor menar att antalet konsumenter som ivarierande mån byter ut kött mot vegetariska alternativ har ökat, men kunskapen kring dennakonsumentgrupp är begränsad. LÄS MER

 3. 3. Berika receptdata med innehållshanteringssystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nikita Berezkin; Ahmed Heidari; [2019]
  Nyckelord :CMS; parsing; data; ingredients; affix; recipe; CMS; parsing; data; ingredienser; affix; recept.;

  Sammanfattning : The problem today is that people do not eat climate-smart food; this results in that the food will not suffice, and what we eat may harm the greenhouse effect. The problem is that people do not have the time or knowledge to cook climate-smart food. A solution is to use a Content Management System (CMS). LÄS MER

 4. 4. Vägen till en mer växtbaserad och ekologisk kost i den svenska grundskolan med fokusering på miljömålet Begränsad klimatpåverkan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kristoffer Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Grundskolan; begränsad klimatpåverkan; miljömål; skollunch; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : This study shows that by choosing plant-based organic food for lunch in the Swedish elementary school, one of the national environmental objectives in Sweden, Reduced climate impact, can benefit and be achieved sooner. Four respondents have been interviewed regarding Lund municipality and its commitment to become 100 % organic by the year 2020 and if the municipality reduces their use of animal products. LÄS MER

 5. 5. "Att äta grönare" -trend eller livsstil? : En enkätstudie om intag av vegetarisk mat i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Glamsjö; Ulrika Söderlund; [2018]
  Nyckelord :vegetarisk mat; trend; flexitarian; kost; miljö; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund En vegetarisk kosthållning kan se ut på olika sätt och kan vara till fördel både för människors hälsa och för miljön. Idag har svenskarna ett frukt- och grönsaksintag som är lägre än vad som rekommenderas, samtidigt som köttintaget är högre. LÄS MER