Sökning: "Vegetarisk mat"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Vegetarisk mat.

 1. 1. Berika receptdata med innehållshanteringssystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nikita Berezkin; Ahmed Heidari; [2019]
  Nyckelord :CMS; parsing; data; ingredients; affix; recipe; CMS; parsing; data; ingredienser; affix; recept.;

  Sammanfattning : The problem today is that people do not eat climate-smart food; this results in that the food will not suffice, and what we eat may harm the greenhouse effect. The problem is that people do not have the time or knowledge to cook climate-smart food. A solution is to use a Content Management System (CMS). LÄS MER

 2. 2. Vägen till en mer växtbaserad och ekologisk kost i den svenska grundskolan med fokusering på miljömålet Begränsad klimatpåverkan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kristoffer Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Grundskolan; begränsad klimatpåverkan; miljömål; skollunch; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : This study shows that by choosing plant-based organic food for lunch in the Swedish elementary school, one of the national environmental objectives in Sweden, Reduced climate impact, can benefit and be achieved sooner. Four respondents have been interviewed regarding Lund municipality and its commitment to become 100 % organic by the year 2020 and if the municipality reduces their use of animal products. LÄS MER

 3. 3. "Att äta grönare" -trend eller livsstil? : En enkätstudie om intag av vegetarisk mat i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Glamsjö; Ulrika Söderlund; [2018]
  Nyckelord :vegetarisk mat; trend; flexitarian; kost; miljö; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund En vegetarisk kosthållning kan se ut på olika sätt och kan vara till fördel både för människors hälsa och för miljön. Idag har svenskarna ett frukt- och grönsaksintag som är lägre än vad som rekommenderas, samtidigt som köttintaget är högre. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers inställning till vegetarisk mat i skolan. : En kvantitativ enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lina Rolf; Elin Skogsmo Aspgren; [2018]
  Nyckelord :gymnasieelever; vegetarisk mat; kost; miljö; skollunch; miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förändra vårt nuvarande jordbruk till ett växtbaserat system skulle kunna leda till stora förbättringar för miljön, en hälsosammare och hållbarare framtid. För att minska köttkonsumtionen och införa mer vegetariskt i samhället krävs olika strategier som till exempel mer vegetarisk mat i skolan. LÄS MER

 5. 5. ”Jaha, då har jag blivit vegetarian” : Tonåringars ändrade kostval ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Alexander Björk; Mauri Liebendörfer; [2017]
  Nyckelord :Teenager; Vegetarian; Parents; Meals; Meal process; Dietary choice; Food culture.; Tonåringar; Vegetarian; Föräldrar; Måltider; Måltidsprocess; Kostval; Matkultur.;

  Sammanfattning : Inledning I Sverige har matkulturen länge vilat på en tradition som kretsat kring kött då det ansetts som den viktigaste delen av en måltid. Samtidigt har populationen av unga som väljer bort kött ökat de senaste åren. LÄS MER