Sökning: "Velux Visualizer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Velux Visualizer.

 1. 1. Optimal fönsterstorlek : En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Ida Andersson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Solvärmelast; SVL; Dagsljusfaktor; DF; Dagsljus; Fönsterstorlek; Glasarea; Energisimulering;

  Sammanfattning : Inom EU ska alla nyproducerade byggnader ha en energiförbrukning nära noll senast den sista december 2020. Region Kalmar Län genomför omfattande byggnationer av lokaler för psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. Inglasade balkonger - Definitioner och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Hampus Kungsberger; Frida Duveholt; [2017]
  Nyckelord :inglasade balkonger; areamätning; dagsljus; prissättning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is about glazed balconies and intends to answer following questions: • Does glazed balconies have a “grey area” – i.e. LÄS MER

 3. 3. Miljöbyggnad i ombyggnadsprocessen : Miljöcertifiering av Jakobsbergsskolan i Kristinehamn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Didner; [2015]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Jakobsbergsskolan;

  Sammanfattning : Climate change is an increasingly widely known concept. In the EU the construction sector is responsible for more than a third of the carbon dioxide emissions and 40 % of the total energy use. In Sweden, measures have been taken to prevent this climate change. LÄS MER

 4. 4. Fönstersättningars påverkan på dagsljuset i bostadsrum

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Charlotte Hejdenberg; Malin Brattström; [2015]
  Nyckelord :Bostäder; fönster; dagsljus; belysningsstyrka; dagsljusfaktor; Velux Visualizer;

  Sammanfattning : Dagsljuset i ett rum förmedlas via fönster. Fönsterutformningen har i sin tur en avsevärd effekt på rumsupplevelsen. Mängden litteratur som behandlar fönstrets historiska utveckling är stor. LÄS MER

 5. 5. Room Indicators in Miljöbyggnad - A Comparative Study of Simplified and Detailed Methods and Their Influencing Parameters

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anna Göransson; Susann Götharson; [2015]
  Nyckelord :Environmental assessment method; certification system; Miljöbyggnad; solar heat load; thermal climate; daylight; IDA ICE; VELUX Daylight Visualizer;

  Sammanfattning : Miljöbyggnad is a building certification system adapted to Swedish regulations anddesign practice with focus on energy, indoor environment and materials. The buildingis assessed according to certain indicators and the resulting grade is based on a fourpointscale GOLD, SILVER, BRONZE and CLASSIFIED, where GOLD is thehighest grade and CLASSIFIED means that some performance requirements are notfulfilled. LÄS MER