Sökning: "Venös tromboembolism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Venös tromboembolism.

 1. 1. Prestandaundersökning av den patientnära analysmetoden Biosynex® D-dimer via jämförelse med den laborativa analysmetoden STA-Liatest® D-Di PLUS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Claudia Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Koagulation; D-dimer; venös tromboembolism; kvalitativ D-dimeranalys;

  Sammanfattning : The fibrinogen degradation product D-dimer is released in plasma during fibrinolysis. D-dimer analysis is mainly ordered for the exclusion of venous thromboembolism (VTE) in combination with a pre-test probability (PTP) score. D-dimer below 0,5 mg/L fibrinogen equivalent units (FEU) and a low PTP rules out VTE. LÄS MER

 2. 2. Jämföra Protrombinkomplex International Normalized Ratio, PK (INR)- värdet, för plasma och helblod för kapillärt tagna PK-prover på instrumentet STA R Max (Stago)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Oskar Olsson; [2018]
  Nyckelord :Prothrombin complex; warfarin; whole blood; capillary; stability; Protrombin komplex; warfarin; helblod; kapillär; stabilitet.;

  Sammanfattning : Warfarin är ett läkemedel som används för att förhindra att högriskpatienter såsom de med förmaksflimmer får tromboembolism. Denna verkan uppnås genom att hämma de K-vitaminberoende faktorerna VII, X och protrombin och på så sätt minska blodets förmåga att koagulera. LÄS MER

 3. 3. Risken att utveckla venös tromboembolism: En jämförelse mellan två kombinerade preventivmedel som innehåller dienogest eller levonorgestrel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofie Holmeland; [2017]
  Nyckelord :venös tromboembolism; preventivmedel; gestagen; östrogen; farmaci;

  Sammanfattning : Kombinerade preventivmedel används för att förhindra graviditet. Dessa preventivmedel innehåller både östrogen och progesteron. Kombinerade preparat som innehåller levonorgestrel (LNG) rekommenderas i första hand för denna kombination ger minst risk att utveckla venös tromboembolism (VTE). LÄS MER

 4. 4. Lungemboli förändrar livet

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hedin; Marjo Faye- Wevle; [2015-05-05]
  Nyckelord :Pulmonary embolism; quality of life; patient´s experience; qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal personer drabbas varje år av venös tromboembolism i Sverige och ungefär en fjärdedel drabbas av lungemboli. Symtomen kan vara mycket varierande och diffusa vilket gör sjukdomen svårdiagnostiserad. De flesta patienter som kommer till sjukhus och får behandling i tid överlever. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på PK(INR)-värdet efter olika preanalytiska behandlingar i venöst humanblod.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Mahdavisabet Khashayar; [2015]
  Nyckelord :Venous thromboembolism; prothrombin complex; Warfarin®; anti-vitamin K; re-spin; blood clotting; coagulation factors; Venös tromboembolism; protrombinkomplex; antivitamin-K; waran; återcentrifugering; blodproppar; koagulationsfaktorer;

  Sammanfattning : Venous thromboembolism that cause blood clotting in blood vessels, prevent blood circulation, depending on changes in one or more of the coagulation factors II, VII, IX and X. Patients who have had a blood clot or cardiovascular diseases are treated with oral anti-vitamin K (Warfarin®) to reducing and prevent relapse. LÄS MER