Sökning: "Venösa bensår"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Venösa bensår.

 1. 1. Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Andersson; Catrine Forslund; [2019]
  Nyckelord :Adherence; compression treatment; factors; patient; venous leg ulcers; Faktorer; följsamhet; kompressionsbehandling; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är kompressionsstrumpor. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser i samband med sin egenvård vid venösa bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Annie Svensson; Beatrice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; upplevelser; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är den vanligaste sårdiagnosen och påverkar livet negativt då personer kan uppleva obehaglig lukt från såret samt smärta vilket kan leda till isolering. Egenvården är en viktig del i behandlingen när det kommer till sårläkningen och den främsta åtgärden är att minska bensvullnad genom att exempelvis använda kompressionsstrumpor och ha benen i högläge. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jonatan Lindblad; Benjamin Bartosch; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Patienter; Smärta; Upplevelser; Venösa bensår;

  Sammanfattning : Bartosch B, Lindblad J. Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Börjar med frånvaro – slutar med ständig närvaro : Patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Åsa Andersson; Heidi Kumpula Skog; [2019]
  Nyckelord :svårläkta venösa bensår; lidande; smärta; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Sår har i alla tider varit fruktade då de kan leda till infektioner, amputation och i värsta fall döden. Svårläkta venösa bensår beror oftast på venös insufficiens och drabbar främst personer över 65 år och risken ökar med stigande ålder. Dessa sår är vanliga inom äldrevården idag. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelse av att leva med venösa bensår : -En litteraturstudie

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ida Brännmark; Olivia Granström; [2019]
  Nyckelord :venösa bensår; litteraturstudie; smärta; isolering; skam; attityder;

  Sammanfattning : Venösa bensår är ett stort problem för hälso- och sjukvården och bidrar till ett stort lidande för personer som lever med detta. Venösa bensår betecknas som en folksjukdom på grund av det stora antalet personer som är drabbade. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med venösa bensår. LÄS MER