Sökning: "Vendela Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Vendela Nilsson.

 1. 1. Revisorns roll som brottsförebyggare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Eliasson; Vendela Nilsson; [2023-08-10]
  Nyckelord :Revision; Ekobrott; Brottsförebyggare; Intressenter; Revisorns roll;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med att revisionsplikten togs bort finns det en diskussion kring huruvida ekonomisk brottslighet ökar eller inte. Revisorns roll som brottsförebyggare blir därför allt mer intressant och vilken påverkan de har inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. A study about how a film cover in the genre of Comedy can be designed based on the factors typography and color

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Vendela Kempe; Carolina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Filmomslag; Affisch; Grafisk design; Komedi; Genre; Typografi; Färg; Symboler; Mönster;

  Sammanfattning : Under 2021 tillkom det över 600 000 streamingabbonemang bara i Sverige. Det är tydligt att filmtittande är en stor del av svenskarnas vardag. LÄS MER

 3. 3. Improving Warehouse Efficiency: An Exploratory Analysis of Pallet Handling in a Production Warehouse : A Case Study at a Small and Medium-sized Enterprise within the Surface Treatment Industry 

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Vendela Nord Nilsson; Kajsa Eriksson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Lundberg; Vendela Pettersson Nilsson; [2022-09-07]
  Nyckelord :Redovisningskonsult; arbete; digitalisering; arbetsuppgifter; automatisering; Big Data; AI; Molnet; RPA;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har haft en stor effekt på samhället och arbetsmarknaden. I takt med att digitaliseringen utvecklas förväntas arbetsuppgifter förändras eller tas över helt. Redovisningsbranschen utpekas enligt tidigare forskning som en av de branscherna där automatisering kommer ta över flest arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefen som förändringsagent : En empirisk fallstudie av nytillsatta mellanchefers arbete under en pågående organisationsförändring

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vendela Nilsson; Lisen Odebo; [2016]
  Nyckelord :mellanchef; organisationsförändring; förändringsagent;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i syfte att undersöka hur nytillsatta mellanchefer som har ett uttalat ansvar att ta fram och införa ett nytt arbetssätt på sin avdelning arbetar under en organisationsförändring. Mellanchefen har enligt tidigare forskning en erkänt komplex och bidragande roll under ett förändringsarbete. LÄS MER