Sökning: "Vendela Vallentinsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vendela Vallentinsson.

  1. 1. The role of blogging for Influencer Marketing in the Swedish fashion and lifestyle industry. : How is Influencer Marketing an effective marketing strategy for the Fashion & Lifestyle Industry in Sweden to reach a female target group?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Sofia Stenström; Vendela Vallentinsson; [2016]
    Nyckelord :Stealth Marketing; Celebrity Endorsement; E-word of mouth; Influencer Marketing; Bloggar; Produktplacering; E-förtroende; Generation Y;

    Sammanfattning : Titel: The role of blogging for Influencer Marketing in the Swedish fashion and lifestyle industry.Datum: 2016-05-20Nivå: KandidatuppsatsFörfattare: Sofia Stenström och Wendela WallentinssonHandledare: Ulf AagerupSyfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och upplysa om Influencer Marketing. LÄS MER