Sökning: "Vendeltid"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Vendeltid.

 1. 1. Båtgravar och affekt : En studie av båtgravars affektiva betydelser utifrån närvaro och frånvaro av kroppar i Valsgärde och Sutton Hoo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Valsgärde; Sutton Hoo; cenotaph; ship burials; viking age; vendel; missing bodies; affect; Valsgärde; Sutton Hoo; Kenotaf; Båtgravar; Vikingatid; Vendeltid; Försvunna kroppar; affekt;

  Sammanfattning : This thesis studies the famous boat graves in Valsgärde, Sweden and Sutton Hoo, England.  Its purpose is to understand the affects these graves had on the people who surrounded and visited them. Affect describes the first reaction when a person experience somthing new. LÄS MER

 2. 2. Båtgravar – för utvalda män och kvinnor. : En studie av båtgravfälten i Vendel, Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Matilda Hildenborg; [2019]
  Nyckelord :Vendel period; boat grave; ship burial; gender; fertility cult; Vendeltid; båtgrav; skeppsgrav; genus; fruktbarhetskult;

  Sammanfattning : During the Vendel period the elite started to bury their men and women in the boat graves. The boat graves have been interpreted differently depending on if the graves were made for men or women. But the grave goods have one thing in common. LÄS MER

 3. 3. Praktföremålens avklingande : En studie av båtgravarna från tidig vendeltid och sen vikingatid i Vendel och Valsgärde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Henrik Morell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Broddars syfte och användning : En empirisk studie av broddar på Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Adam Engvall; [2018]
  Nyckelord :Spikes; Forge; Vendel age; Viking age; Medieval; Broddar; Smedja; Vendeltid; Vikingatid; Medeltid;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to question and analyze problems surrounding the current research within the field of spikes.The latest breakout was in the early 50's,since then there haven't been any major research projects and no interpretation have been made. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Bergqvist; Lisa Hjern; [2018]
  Nyckelord :lekmiljö; naturlek; utomhuslek; tillgänglighet; funktionsvariation; Vendeltid; Uppåkra; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser utomhuslekens betydelse för barns utveckling. Arbetet omfattar även hur en god lekmiljö utomhus kan byggas upp i ett gestaltningsförslag tillgängligt för barn med funktionsvariation. Utifrån detta undersöks även olika möjligheter till att kombinera en historisk plats med naturlek. LÄS MER