Sökning: "Venezuela"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Venezuela.

 1. 1. Starving for Justice? The Compatibility of the United States of America's Unilateral Coercive Measures with the 'Right to Food' in Venezuela

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Colm Daragh Kelly Ryan; [2020]
  Nyckelord :Human Rights Law; Economic Sanctions; Unilateral Sanctions; Unilateral Coercive Measures; Economic Rights; Social Rights; Foreign Policy; Food; Right to Food; USA; United States; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unilateral coercive measures are a foreign policy tool that are thousands of years old and used by states in response to foreign policy concerns. Their use has become more common throughout the 21st Century, and this raises concerns from a human rights perspective. LÄS MER

 2. 2. The Power of the Spoken Word - A case study on Hugo Chávez's rhetorical impact on social conflicts in Venezuela

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mari Wallin; [2020]
  Nyckelord :Chávez; discourse; Latin America; left-wing; populism; rhetoric; social conflict; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the rise from populism over the last few decades, one can observe an increase in the violent clashes connected to populists. However, this seems to be in coherence with the right-wing side mostly, because the left-wing side gets forgotten in the calculations over conflict together with populism. LÄS MER

 3. 3. Med jordens fördömda som måltavla - en postkolonial analys av USA:s användning av ekonomiska sanktioner

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julian Dannefjord; [2020]
  Nyckelord :ekonomiska sanktioner; kolonialism; Frantz Fanon; USA; maktstruktur; postkolonial teori; Kuba; Venezuela; Iran; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I oktober 2014 antog Human Rights Council en resolution som fördömer “unilateral coercive measures”, det vill säga ensidigt riktade ekonomiska sanktioner, som ett brott mot FN-stadgan, internationell rätt och rätten till utveckling. USA är ett av de länder som mest frekvent använder sig av ekonomiska sanktioner mot andra länder och sedan Donald Trump tillträdde som president 2017 har detta användande ökat. LÄS MER

 4. 4. Svenska mediers rapportering om krisen i Venezuela : En komparativ studie av Expressen och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Josef Norin; Melisa Hagelin Sepúlveda; [2020]
  Nyckelord :Venezuela; Svensk Media; Maduro; Guaidó; Postkoloniala Teorier; Gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka de likheter och skillnader som finns i två av Sveriges största tidningars nyhetsrapportering kring krisen i Venezuela. Studien består av en kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys som analyserats utifrån två teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna uppsats; Gestaltning- och Postkoloniala teorier. LÄS MER

 5. 5. “Yo soy la que más lo excita” : Un estudio de género en canciones de rap venezolano para una propuesta didáctica de Español como lengua extranjera.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Klara Lund Gränesjö; [2020]
  Nyckelord :Español como lengua extranjera; Venezuela; hip hop en español; canciones; género; identidad; desigualdad; cultura machista.;

  Sammanfattning : Este es un estudio que tiene como primer objetivo destacar el papel y la vulnerabilidad de las mujeres en Venezuela a través del análisis de tres canciones de la artista de hip hop Mestiza. Seguidamente, valorar  la posibilidad de su aplicación didáctica en la enseñanza del español como lengua extranjera, previamente trabajados los textos teniendo en cuenta la edad y el nivel de los alumnos. LÄS MER