Sökning: "Venous thromboembolism"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Venous thromboembolism.

 1. 1. Venous Thromboembolism after Thoracotomy and Lung LobectomyIn Patients with Lung Malignancy

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Noora Räsänen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Venous thromboembolism, manifesting as deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), is a significant source of morbidity and mortality and a cause of postoperative complications after invasive surgery. These adverse events are more likely to occur in high risk patients, such as those with cancer or undergoing major surgery with the highest incidence peak taking place within the first month after surgery. LÄS MER

 2. 2. Prestandaundersökning av den patientnära analysmetoden Biosynex® D-dimer via jämförelse med den laborativa analysmetoden STA-Liatest® D-Di PLUS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Claudia Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Koagulation; D-dimer; venös tromboembolism; kvalitativ D-dimeranalys;

  Sammanfattning : The fibrinogen degradation product D-dimer is released in plasma during fibrinolysis. D-dimer analysis is mainly ordered for the exclusion of venous thromboembolism (VTE) in combination with a pre-test probability (PTP) score. D-dimer below 0,5 mg/L fibrinogen equivalent units (FEU) and a low PTP rules out VTE. LÄS MER

 3. 3. Lungemboli förändrar livet

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hedin; Marjo Faye- Wevle; [2015-05-05]
  Nyckelord :Pulmonary embolism; quality of life; patient´s experience; qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal personer drabbas varje år av venös tromboembolism i Sverige och ungefär en fjärdedel drabbas av lungemboli. Symtomen kan vara mycket varierande och diffusa vilket gör sjukdomen svårdiagnostiserad. De flesta patienter som kommer till sjukhus och får behandling i tid överlever. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på PK(INR)-värdet efter olika preanalytiska behandlingar i venöst humanblod.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Mahdavisabet Khashayar; [2015]
  Nyckelord :Venous thromboembolism; prothrombin complex; Warfarin®; anti-vitamin K; re-spin; blood clotting; coagulation factors; Venös tromboembolism; protrombinkomplex; antivitamin-K; waran; återcentrifugering; blodproppar; koagulationsfaktorer;

  Sammanfattning : Venous thromboembolism that cause blood clotting in blood vessels, prevent blood circulation, depending on changes in one or more of the coagulation factors II, VII, IX and X. Patients who have had a blood clot or cardiovascular diseases are treated with oral anti-vitamin K (Warfarin®) to reducing and prevent relapse. LÄS MER