Sökning: "Ventilation"

Visar resultat 11 - 15 av 1116 uppsatser innehållade ordet Ventilation.

 1. 11. Smart Greenhouse : A microcontroller based architecture for autonomous and remote control

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oscar Johansson; Gustav Andersson; [2020]
  Nyckelord :Smart Greenhouse; IOT; Internet of Things; Smart Homes; Home Automation; Automation; Smart Växthus; Smarta Hem; Hemautomation; Automation;

  Sammanfattning : Expensive and complex automated systems for greenhouses are frequently utilized in the horticulture industry. In parallel, smart systems for home automation has recently seen a rapid increase in popularity. This project aims to combine the climate optimization capabilities of industrial systems with the convenience of home automation systems. LÄS MER

 2. 12. Att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annette Björkman; Annette Eriksson; [2020]
  Nyckelord :awake; intensive care; patient experience; specialist nurse; unsedated; intensivvård; osederad; patienterfarenhet; specialistsjuksköterska; vaken;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en förändring inom intensivvården och att fler patienter vårdas lättsederade i mekanisk ventilation. Sederingsnivån ska vara tillräcklig för att patienter ska tolerera endotrakealtuben och fortsatt behandling trots obehaget det ger. LÄS MER

 3. 13. Molybden i ytvatten - En fara för laxfiskar och människor vid intag av fisken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Olsson; [2020]
  Nyckelord :molybden; toxicitet; bioackumulation; fisk; salmo; salmo trutta; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are around 80, 000 polluted areas in Sweden, of which 1, 000 are classified as very high-risk areas and in need of decontamination. From the Gullspångs Elektrokemiska Fabrik AB in Sweden there is a great risk of metals, aliphatic and molybdenum spreading to the Gullspångs River. LÄS MER

 4. 14. Minskad energianvändning och klimatpåverkan : En fallstudie av Preems kontor i Skarvikshamnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; energi; klimatpåverkan; klimat; ventilation; tilläggsisolering; värmesystem; fjärrvärme; värmepump; solceller; kontor; Preem;

  Sammanfattning : Preem has recently acquired a new office building and are interested inreducing the energy consumption, climate impact and annual energy costof the building. The purpose of this thesis is to examine how differentenergy efficiency measures as well as the installation of solar cellsaffect the energy use and climate impact of an office building. LÄS MER

 5. 15. Varsam solavskärmning med fönsterfolie : En fallstudie som simuleras i IDA ICE avseende termisk komfort

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Karl-Magnus Rosendahl; Marcus Vedin; [2020]
  Nyckelord :Termisk komfort; IDA-ICE; fönsterfolie; simulering;

  Sammanfattning : Abstract The buildings included in Sweden's old building stock rarely meet the requirements of authorities regarding the indoor environment or energy consumption. Since they are often designed with self-draught ventilation, the cost of switching to mechanical ventilation is high. LÄS MER