Sökning: "Ventilation"

Visar resultat 16 - 20 av 1032 uppsatser innehållade ordet Ventilation.

 1. 16. Lätt sederade patienter under invasiv ventilation : En strukturerad litteraturstudie om patientupplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Lisa Tannerfalk; [2019]
  Nyckelord :Health; intensive care; invasive ventilation; lightly sedated patients; patients experiences; structured literature study; suffering from care.; Hälsa; intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederade patienter; patientupplevelser; strukturerad litteraturstudie; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats ge positiva fysiologiska effekter. LÄS MER

 2. 17. Energikartläggning i byggnader : Utredning av två byggnaders skillnad i energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anders Kinell; [2019]
  Nyckelord :energikartläggning; energieffektivisering; uppvärmning; ventilation; kyla; kontorslokaler; energiberäkning; livscykelkostnad; byggnader;

  Sammanfattning : When analyzing its property portfolio, the property manager Castellum AB noticed that the energy use of buildings with relatively large similarities could differ. In this case it concerned properties Bodarna 8 and Ölstånkan 14 in Örebro. LÄS MER

 3. 18. Variable expiration control for an intensive care ventilator

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik; Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Johanna Kilander; Madeleine Frisell; [2019]
  Nyckelord :mechanical ventilation; lung collapse; expiration control;

  Sammanfattning : Critical care patients are often connected to ventilators, to support or replace their breathing. The ventilators deliver a mixture of gas to the patient by applying a specific volume or pressure, and then the patient exhales passively. LÄS MER

 4. 19. Numerical Study on PollutantRemoval Performance of Island Kitchen Exhaust Devices

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Chang Niu; [2019]
  Nyckelord :Range hoods; kitchen ventilation; indoor air quality; cooking; Köksfläkt; köksventilation; inomhusluftkvalitet; matlagning;

  Sammanfattning : It is reported that cooking can generate many kinds of airborne pollutants,which pose serious threats to human health. Kitchen range-hood is themost effective and popular equipment to exhaust the airborne pollutants,including smoke and oil particle in people’s daily life. LÄS MER

 5. 20. Sjuksköterskors erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Phetphirun Baolorphet; Henrik Ekhult Neselius; [2019]
  Nyckelord :Emergency care; Experience; Non-invasive ventilation; Nurse; Akutsjukvård; erfarenheter; Non-invasiv ventilatorbehandling; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Non invasiv ventilatorbehandling, NIV, är en behandlingsmetod för patienter med akut respiratorisk svikt. Både ventilatoriska och hypoxiska tillstånd kan behandlas med denna metod som blivit vanligare inom akutsjukvården de senaste decennierna. LÄS MER