Sökning: "Ventilation"

Visar resultat 6 - 10 av 1058 uppsatser innehållade ordet Ventilation.

 1. 6. Design of a Ski Mountaineering Helmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikaela Zernell; [2020]
  Nyckelord :Design; Ski Mountaineering; Helmet; Design Process; industrial design;

  Sammanfattning : This is a master thesis project in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology performed during the spring semester 2019 and with the goal to design a helmet for POC specialized for ski mountaineering.   To cope with new rules in ski mountaineering competitions, to widen the product catalogue of POC and to make ski mountaineering safer and more enjoyable, a double certified helmet was to be designed, meaning certified for both mountaineering and downhill skiing. LÄS MER

 2. 7. Peroperativa riskfaktorer för utveckling av postoperativt delirium vid hjärtkirurgi : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Olsson; Katarina Stenvik; [2020]
  Nyckelord :Cardiac surgery; literature study; Postoperative delirium; nurse anesthesia; nursing; preoperative risk factors; Anestesisjuksköterska; hjärtkirurgi; litteraturstudie; omvårdnad peroperativa riskfaktorer; postoperativt delirium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en allvarlig komplikation till hjärtkirurgi och anestesi. Det är ett akut konfusionstillstånd som orsakar lidande för patienter och anhöriga. Det associeras med många negativa konsekvenser som förlängd sjukhusvistelse, ökad dödlighet och nedsatt kognitiv och funktionell återhämtning. LÄS MER

 3. 8. SJUKSKÖTERSKANS KOGNITIVA ERFARENHETER I ANSLUTNING TILL HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSSITUATIONER PÅ SJUKHUS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Engdahl Krajnc; Julia Kiander; [2020]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; Erfarenheter; sjuksköterska; Personcentrerad vård; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas flera tusen individer av plötsligt hjärtstopp, varav flertalet inträffar på sjukhus där sjuksköterskan är högst delaktig. Hjärtstopp resulterar i cirkulationsstillestånd och därmed behöver hjärt-lungräddning påbörjas omedelbart om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande om att inte påbörja resucitering. LÄS MER

 4. 9. Kylsystem i en kontorsbyggnad : Funktionsanalys av ett ventilationssystem i en modern kontorsbyggnad ur energi- och termiskkomfort synpunkt under en sommarperiod

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Abiel Tesfamhret; [2020]
  Nyckelord :Geoenergi; funktionsanalys; ventilationssystem; modern kontorsbyggnad;

  Sammanfattning : In this master thesis, cooling systems are studied in a modern office building in Umeå during a summer period. The project has been done in collaboration with the municipality of Umeå and aims to analyze the cooling system’s task in the building depending on the various systems that makes up the ventilation system. LÄS MER

 5. 10. Techno-economic analysis of demand flexibility from heat pumps for multi-family buildings in Sweden based on two case studies

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Hsin-Ting Ko; [2020]
  Nyckelord :Demand flexibility; Heat pump; IDA ICE; Smart grid; Thermal comfort; Thermal inertia; Bottom-up simuleringsmodell; efterfrågeflexibilitet; Demand response; energiteknologi; slutanvändarbeteende; grön byggnad; VVS-systemkontroll; värmepump; IDA ICE; smart nät; termisk komfort; termisk tröghet;

  Sammanfattning : Sweden is undergoing energy transition to become a zero-carbon economy with electricity production aims at 100% from renewable resources by 2040. Sweden also has a national goal to have fossil-free vehicle fleet by 2030. The increasing share of intermittent renewable resources creates growth in mismatches between electricity supply and demand. LÄS MER