Sökning: "Ventilationskanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Ventilationskanaler.

 1. 1. Ljudreduktion i ventilationskanaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Lucas Westin; Jimmy Söderberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport för kandidatexamensarbete inom ljud och vibrationer riktar sig åt att undersöka beteendet av ljudreduktion för låga frekvenser och se när brytpunkten för så kallat breakout noise uppstår. Fokus ligger kring huruvida det finns en mättnad i ljudreduktion, enligt teori, på 6 dB per meter av ljuddämpare under 250 Hz. LÄS MER

 2. 2. Överhörning via ventilationskanaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Rebecca Janson; Tomas Wigervall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet studerar överhörning av ljud via ventilationskanaler, det vill säga hur mycket ljud som transmitteras från ett rum till ett annat via ventilationen. En teoretisk beräkningsmodell tas fram för att sedan verifieras med mätningar. Skillnaden mellan resultaten från beräkningsmetoden och mätningarna. LÄS MER

 3. 3. Effektförluster från ventilationskanaler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Sigfrid Lindén Johansson; [2016]
  Nyckelord :Ventilationskanaler; Effektförluster; Kanalisolering; VAV; Behovsstyrd ventilation; Köldbärarör; CAV; Konstantflöden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To minimize energy losses becomes more and more important in a world where energy efficiency is a big priority and necessary if we want a future on our planet. The relative impact from ducting losses on the energy performance of the building was earlier so small that it was plausible to ignore them. LÄS MER

 4. 4. Underlag till en standard för teknisk isolering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Pär Dahlén; [2014]
  Nyckelord :Teknisk isolering; energioptimering; isoleringstjocklek;

  Sammanfattning : Vid upphandling inom offentlig sektor eller större företag kan användandet av standarder vara ett viktigt redskap för att säkerställa att en produkt eller tjänst uppfyller de krav som verksamheten ställer när det gäller exempelvis kvalitet, kostnader och effekter på miljön. Stigande priser på energi och en ökad insikt om samhällets negativa inverkan på miljön gör att energieffektiviseringar blivit ett viktigt inslag i de allra flesta verksamheter och här kan användandet av standarder spela en viktig roll. LÄS MER

 5. 5. Solcellsdrivet FTX-system för miljonprogramshus : Tjärna Ängar, Borlänge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mikael Frid; [2013]
  Nyckelord :Photovoltaics; FTX-system; Payoff; Solceller; FTX-system; Payoff;

  Sammanfattning : Projektet omfattade undersökning och framtagande av ett solcellssystem med förmåga att försörja ett FTX-system i ett flerbostadshus från miljonprogrammet med el. För att kunna bedöma storlek och utformning av komponenter har information tagits genom:Informationssökning via databaser, kurslitteratur och intervjuerSimuleringar av solceller i datorprogrammet PVSYSTModulering av ventilationskanaler i datorprogrammet MagiCADSyftet var främst att undersöka om det gick att få fram ett teoretiskt fungerande system med avseende på både solceller och ventilation. LÄS MER