Sökning: "Ventilationskanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Ventilationskanaler.

 1. 1. Hur genomföring av ventilationskanaler påverkar lättregelväggars ljudisolering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Erik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Akustik; ljudisolering; överföringsförlust; breakin; breakout; ventilationskanal; rörgenomföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When a ventilation duct passes through a sound-classified wall, the sound reduction index for the combined wall will deteriorate as sound can be transmitted from one room to another via the ventilation duct. In order to prevent a deterioration of the sound reduction index, which is the purpose of the report, several measures can be applied to the duct. LÄS MER

 2. 2. Ljudreduktion i ventilationskanaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Lucas Westin; Jimmy Söderberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport för kandidatexamensarbete inom ljud och vibrationer riktar sig åt att undersöka beteendet av ljudreduktion för låga frekvenser och se när brytpunkten för så kallat breakout noise uppstår. Fokus ligger kring huruvida det finns en mättnad i ljudreduktion, enligt teori, på 6 dB per meter av ljuddämpare under 250 Hz. LÄS MER

 3. 3. Överhörning via ventilationskanaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Rebecca Janson; Tomas Wigervall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet studerar överhörning av ljud via ventilationskanaler, det vill säga hur mycket ljud som transmitteras från ett rum till ett annat via ventilationen. En teoretisk beräkningsmodell tas fram för att sedan verifieras med mätningar. Skillnaden mellan resultaten från beräkningsmetoden och mätningarna. LÄS MER

 4. 4. Analys av uppvärmningssystem : En kartläggning och analys av uppvärmningssystem för flygplan med fjärrvärme som energikälla.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Per Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Flygplan; Klimataggregat;

  Sammanfattning : Passagerarflygplan som står parkerade är i behov av varmhållning och ventilation för att förhindra frysning av kritiska komponenter, ventilera ut ackumulerad fukt samt att tillgodose komfort inför avgång. Smart Climate Scandinavian AB har utvecklat och distribuerat ett klimataggregat där fjärrvärme nyttjas som värmeenergikälla istället för el som tidigare använts. LÄS MER

 5. 5. Effektförluster från ventilationskanaler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Sigfrid Lindén Johansson; [2016]
  Nyckelord :Ventilationskanaler; Effektförluster; Kanalisolering; VAV; Behovsstyrd ventilation; Köldbärarör; CAV; Konstantflöden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To minimize energy losses becomes more and more important in a world where energy efficiency is a big priority and necessary if we want a future on our planet. The relative impact from ducting losses on the energy performance of the building was earlier so small that it was plausible to ignore them. LÄS MER