Sökning: "Ventilationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet Ventilationssystem.

 1. 1. Dörröppningarnas påverkan på bakteriebärande luftpartiklar på operationssalen. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Nordström; Johanna Torkkeli; [2021-06-24]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; patientsäkerhet; operationssal; dörröppning; postoperativ sårinfektion; bakteriebärande partiklar; ventilation;

  Sammanfattning : Background: The surgical nurse must work to promote patient safety and prevent postoperative infections as this is one of the most common healthcare related infections in Sweden. The infection prevention work includes the surgical nurse preserving the aseptic before, during and after the procedure. LÄS MER

 2. 2. Deep Reinforcement Learning for Temperature Control in Buildings and Adversarial Attacks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kevin Ammouri; [2021]
  Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Adversarial Attacks; Optimal Attacks; Building Control; Optimal Control; Energy Efficiency; Djup förstärkande inlärning; Adversarial Attacker; Optimala Attacker; Byggnadskontroll; Optimal Kontroll; Energieffektivitet;

  Sammanfattning : Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems in buildings are energy consuming and traditional methods used for building control results in energy losses. The methods cannot account for non-linear dependencies in the thermal behaviour. LÄS MER

 3. 3. Passivhuset Lönsamhet : En jämförelse mellan konventionellt byggda hus och passivhus ur ett ekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Fredrik Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :Passivhus; Lönsamhet; FEBY;

  Sammanfattning : Ett passivhus är en byggnad som passivt värms upp av återvunnen värme som kommer från ventilationssystem, solen samt interna värmevinster. En kostnadsökning för att bygga passivhus uppstår på grund av den tjocka isoleringen och högre kvalitet på fönstren. LÄS MER

 4. 4. Projektering och energieffektivisering av värme- och ventilationssystem för ett flerbostadshus vid Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michel Burrows; [2021]
  Nyckelord :Ventilation; energy; energy use; Building Services and Engineering; energy analysis; indoor climate; exhaust air; supply air; Ventilation; energieffektivisering; energianvändning; installationsteknik; energianalys; inomhusklimat; frånluft; tilluft;

  Sammanfattning : En fastighet med ett antal lägenheter lokaliserad i den lilla tätorten Otterbäcken i Gullspångs kommun har brunnit ner. Fastigheten kommer att byggas upp på nytt igen. Det kommer att ske i enlighet med Boverkets byggregel BBR och de krav som är aktuella för 2021. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter Att Behålla F-System Vid Renovering Av Flerbostadshus I Miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Saad Jasim; Pablo Quiroz Salvatierra; [2021]
  Nyckelord :Ventilationssystem; Miljonprogram; Primärenergital; Viktningsfaktorer; BBR 29;

  Sammanfattning : Sammanfattning Flerbostadshus från miljonprogram som byggdes under perioden 1965–1974 har idag ett stort renoveringsbehov som bland annat avser energieffektivisering av dessa byggnader. Byggsektorn svarar för ca. 33% av den totala energianvändningen i Sverige enligt Boverkets (2021) statistik. LÄS MER