Sökning: "Venture Cup"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Venture Cup.

 1. 1. Finansiell rapportering till styrelsen i en ideell organisation - Venture Cup Väst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Negar Mirzai; Merzdana Dzemailji; [2011-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Problemområdet vi berör är relativt outforskat och i gränslandet mellan styrelsearbete, ideella organisationer och finansiella rapporter med avseende på relevanta dimensioner hos dessa för styrelsen som underlag för beslut, kontroll, uppföljning och styrning av en ideell organisation. Den debatt som hittills förekommit har belyst de olika områdena enskilt men inte som en enda helhet inom ideella organisationer. LÄS MER

 2. 2. MindMe : Ett minnesstöd för en trygg och självständig vardag

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Malin Albertsson; Victoria Hedman; [2009]
  Nyckelord :MindMe;

  Sammanfattning : Examensprojektet MindMe har genomförts i samarbete med Niclas Jarhäll på Mutual Benefits AB, i Göteborg. Mutual Benefits AB är ett konsultbolag som levererar tekniska konsulttjänster och produkter. LÄS MER

 3. 3. Sashay : Vam välling - NU!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Malin Engvall; Natalié Schnelzer; Caroline Svedberg; [2008]
  Nyckelord :Sashay; Välling; Produktutvecklingsprocess; Sashay;

  Sammanfattning : Examensarbetet på 22,5 hp har utförts av Malin Engvall, Natalié Schnelzer och CarolineSvedberg som en avslutande del på Innovations- och designingenjörsprogrammet vidKarlstads universitet, fakulteten för teknik och naturvetenskap.Uppdragsgivare var JanErik Odhe som med sin tävlan i Venture Cup lämnat in en affärsidésom innefattar utveckling av en ny produkt. LÄS MER

 4. 4. WHY BUSINESS PLANS AND PLANNING?

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Daniel Andersson; [2007]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The writing of a business plan has become increasingly more highlighted in the academic world during the last few years as courses are being taught on the subject and a number of competitions have been started. Lund Institute of Technology co-organises an annual business plan competition called Venture Cup in order to encourage students and other participants to get into entrepreneurship. LÄS MER

 5. 5. Banbrytare : En kvantitativ undersökning bland deltagare i affärsplanstävlingen Venture Cup/Idéjakten 2005/2006

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Elina Varna Schubert; Margit Runebjer; [2007]
  Nyckelord :entreprenör; entreprenörskap; affärsplanstävling; Venture Cup; kvinnligt företagande; affärsplan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER